mapa
czende

Flóra Krkonošského národního parku

LOKALIZACE

DALSZE INFORMACJE: http://www.krnap.cz

Typ zapisu: Flora
AKTUALIZACJA: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 2, 10.09.2004 v 14:38 hodin