mapa
poende

Významné památky ve Slavičíně [ Historie (archivní dokument) ]

Významné památky

Nejstarší stavbou ve městě je farní kostel sv. Vojtěcha pocházející ze 13. století. V r. 1668 nechal k němu přistavět divnický Zdeněk ze Zástřízl dvě boční kaple. R. 1708 shořela dřevěná věž a r. 1775 vyhořel celý kostel i s nově postavenou zděnou věží. Nákladem farníků byl znovu obnoven a r. 1897 zcela přestavěn v barokním slohu. V r. 1975 byl v kostele upraven nový liturgický prostor, kdy musel být odstraněn hlavní oltář pro napadení zhoubnou dřevomorkou. Hřbitov u farního kostela sv. Vojtěcha ve Slavičíně má, podobně jako kostel, dlouhou historii sahající do dávné minulosti. Archeologický průzkum zde provedený dokládá pohřbívání v blízkosti kostela již ve druhé polovině 13. století. Pozůstatky zesnulých byly nalezeny rovněž přímo uvnitř kostela. Nejstarší zápis o takovém pohřbu je z roku 1692 ve spojitosti se smrtí pána Zdeňka ze Zástřizl, jednoho z největších dobrodinců kostela. Kolem roku 1775 byl dán zákaz pohřbívání do krypt s výjimkou biskupů a šlechty. Zásadní úpravy hřbitova byly zahájeny v roce 1934. Původně neuspořádané hroby s uličkami doznaly úprav do dnešní podoby staré části hřbitova (část blíže kostela).


Významným památníkem je zde společný hrob 28 amerických letců, jejichž pozůstatky zde byly uloženy 31. srpna 1944. Zahynuli při letecké bitvě nad Slavičínem dne 29.8.1944 (viz dokumenty v Městském muzeu Slavičín). Podle zápisu ve farní kronice trval vlastní obřad pohřbu od 11 hod. do 16 hod. 3. až 5. září 1946 byla těla letců exhumována a převezena na centrální americký vojenský hřbitov Lorraine u města Saint Avold ve Francii nebo na národní hřbitovy v USA, ojediněle na hřbitovy civilní. Při oslavách 50. výročí letecké bitvy nad Slavičínem 28.8.1994 byl odhalen na dočasném hrobě pomník nový i se jmény padlých amerických letců. Odhalení pomníku bylo přítomno i pět účastníků bitvy bývalých letců z USA.

V místní části Slavičín-Divnice na návrší u silnice nad místní části Bohuslavice se nachází evangelický hřbitov. Jeho historie sahá do poloviny 19. stol. Rozhodnutí o vybudování hřbitova dal r. 1858 krajský hejtman v Uherském Hradišti a hřbitov byl vybudován na náklad nekatolíků ve farnostech Slavičín, Pitín. V místní části Divnice se nachází nedaleko železničního nadjezdu socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1745. V roce 1999 jí daroval městu původní vlastník Ing. Milan Wichterle. Na návsi vedle kaple Panny Marie Královny míru, postavené v r. 1992, stojí sousoší Mariánského sloupu, sv. Tekly a sv. Floriána.

V centru města se nachází barokní zámek, pocházející z roku 1750, kdy byl přestavěn ze staré tvrze. Původní klenbové sklapy jsou dodnes zachovány.
Původní majitelé:
Arnošt Lederer, poslední z rodu (do r. 1906)
Arnošt Dobrowski ( do r. 1907)
Hugo Ftáčník ( do r. 1910)
Adalbert Hugo Renner ( do r. 1911)
Pozemková banka Praha ( do r. 1912)
Lambert Wichterle ( od r. 1912)

Dnes slouží zámek převážně k pohostinským účelům. Majitelé provedli v roce 1999 a 2000 na části budovy výměnu oken a opravu fasády.

Přírodní zámecký park byl založen v 2. polovině 18. století, v 19. století upraven na anglický park. V parku je velký přírodní amfiteátr, volejbalová hřiště, kuželna, dřevěný altánek s tanečním kolem a dětský koutek.

Na náměstí Mezi Šenky v centru města stojí budova Záložna. V roce 1893 postavený dům byl střediskem místního kulturního a společenského života a pokroku. Našel zde útulek mimo jiné také čtenářsko - ochotnický vzdělávací spolek Palacký (až do roku 1938), který tam měl knihovnu, hrával zde divadla, konal vzdělávací přednášky. V přízemí budovy je restaurace, v 1. poschodí je několik menších místností a reprezentační sál se zachovalou nástropní malbou, restaurovanou v roce 1999.. V posledních letech město jako vlastník objektu provedl četné stavební úpravy. Jednou z důležitých změn zde provedených byla instalace
nákladního výtahu, který značně usnadní obsluhu hostů v prvním patře. Po provedených stavebních úpravách (výměna oken, renovace nátěrů dveří, oprava maleb, zhotovení dřevěné přepážky u schodiště v přízemí aj.) byl po delší době provoz
v 1. patře obnoven v květnu 2000.

Vzácným příkladem drobné klasicistní architektury je kaple Panny Marie na ulici Osvobození (vedle kulturního domu Sokolovna)
z 2. poloviny 18. století. Generální oprava fasády, vnitřních omítek a podlahy a nátěr střechy byl proveden v roce 2000.


U kostela je nově vytvořená kopie sochy svatého Jana Nepomuckého z roku 1997 od akademického sochaře Miroslava Machaly ze Vsetína podle originálu, chráněné památky, současně umístěné v kostele svatého Vojtěcha.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Marie Rumplíková (Informační centrum Slavičín) org. 56, 01.02.2005 v 19:04 hodin