mapa
czende

Přírodní rezervace Bažantník

LOKALIZACE

DALSZE INFORMACJE: http://www.schko.ten.cz

Typ zapisu: Rezerwat przyrody
AKTUALIZACJA: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 16.09.2004 v 18:47 hodin