mapa
poende

Znak a prapor města Kamenický Šenov [ Znak a prapor ]

Zastupitelstvo města Kamenického Šenova na svém zasedání na Práchni konaném dne 14.12.2000 schválilo návrh městského prapou a znaku, který provedl pan Stanislav Kasík v Roudnici nad Labem.

Znak města Kamenického Šenova

Tradice donedávna užívaného znaku mají počátek v roce 1937. Tehdy byl ministerstvu vnitra předložen návrh městského znaku v podobě velice blízké znaku nakonec užívanému. Ministerstvo vnitra návrh odmítlo pro nepěknou kresbu. Přesto se znak objevil v uvedeném roce na městských razítcích. Za okupace byly činěny pokusy dospět ke znaku za využití již dříve (po roce 1900) navrhovaných znakových figur (skleněný pohár,sklaní útvar zvaný "Varhany") doplněných symboly nacistického Německa. Německá zemská správa v Liberci však takový znak odmítla. V roce 1945 byl podle razítka z roku 1937 vytvořen městský znak Ladislavem Havlasem, profesorem místní uměleckoprůmyslové školy sklářské. Znak v nové podobě, shodné s dnešní, byl v roce 1968 předložen ministerstvu vnitra ke schválení. Zřejmě díky politickým událostem tehdejší doby ke schválení nedošlo. Proto v roce 1970 byl znak usnesením Městského národního výboru uveden do užívání.

Znak města Kamenického Šenova je dán následujícím popisem: v červeném štítu stříbrný dvouocasý, zlatě korunovaný a ozbrojený lev, držící předními tlapami skleněný pohár s víkem a stojící na krajních vrcholech zeleného třívrší.

Prapor města Kamenického Šenova

Podoba městského praporu odpovídá následujícímu popisu: List tvoří pět vodorovných pruhů - zelený, červený, bílý, červený a zelený v poměru 1:1:4:1:1. Bílý pruh nachází inspiraci ve znakové figuře lva. Červené pruhy opakují barvu znakového pole. Zelené pruhy mají oporu v zeleném třívrší v patě štítu.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 06.10.2004 v 12:04 hodin