mapa
poende

Hraniční přechody Euroregionu Silesia [ Hraniční přechod ]

Základní podmínkou úspěšné česko-polské spolupráce, která byla v tomto regionu zahájena již na počátku 90. let, je existence dostatečného množství hraničních přechodů a kvalitních komunikací.

V současné době se na území Euroregionu Silesia nachází 15 hraničních přechodů malého pohraničního styku, 2 mezinárodní hraniční přechody s omezenou tonáží a 1 hraniční přechod pro osobní automobily určený pouze pro občany ČR a PR.


Přechody určené výhradně pro malý pohraniční styk

Charakter: 3 - přechod malého pohraničního styku (Smlouva mezi ČR a PR o malém pohraničním styku, Praha 17. 1. 1995 a změna z 30. 6. 2002)

Druhy dopravy: P - pěší, C - cyklisté, M - motocykly, OA - osobní automobily, ZT - zemědělská vozidla.


Silniční hraniční přechody

Charakter: 1 - hraniční přechod pro občany všech států, 2 - pro občany ČR a PR, 3 - přechod malého pohraničního styku (Smlouva mezi ČR a PR o malém pohraničním styku, Praha 17. 1. 1995 a změna z 30. 6. 2002)

Druhy dopravy: P - pěší, C - cyklisté, M - motocykly, OA - osobní automobily, B - autobusy, N - nákladní doprava, N1 - nákladní vozidla evidovaná v ČR a PR do užitečné hmotnosti 3,5 t (s výjimkou přeprav nebezpeč. nákladů)

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Hraniční přechod
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 18.04.2005 v 17:55 hodin