mapa
czpoen

Meteorologická stanice Hošťálková [ Meteorologische Station ]

LOKALIZACE

WEITERE INFORMATIONEN: http://www.hostalkova.cz

DATENAKTUALISIERUNG: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 12:11 hodin