mapa
poende

O čaroději Rokosovi

U Bahulů v minulosti gazdoval Janiga, zvaný Rokos. Byl prý jasnovidec a čaroděj. Měl velké stádo ovcí. S ovcemi chodil na pastvu jediný veliký beran. Stádo se páslo na podjavořinských lukách za dozoru několika ovčáků. Vedl je beran, který byl prý tak chytrý, že každý den přišel sám do dědiny ke gazdovi ovčákům pro oběd. cesta mu trvala přes tři hodiny, ale vždy přinesl oběd v pořádku. Tak to beran dělal po dva roky.
Jednou se stalo, že pro oběd přišel místo berana jeden z ovčáků. Když vcházel do dveří, řekl mu Rokos přímo:"Pravda, beran je zabitý." Ovčák přisvědčil a řekl, že berana zabili zbojníci ze slovenských kopanic. Když Rokos podával ovčákovi oběd, dal mu příkaz: "Navštiv ty loupežníky a vyřiď jim, aby alespoň kůži z toho berana vrátili gazdovi Rokosovi do Strání, a to nejpozději do příštího dne, do ranní mše svaté, nebo jinak bude ten, kdo berana ukradl a zabil, chodit čtvernožky." Ovčák šel se vzkazem ke zbojníkům, ale oni nechtěli kůži vydat. Ovčák je znovu důrazně upozornil, že Rokos je čaroděj, že ví o tom, v kolika hrních vaří maso z berana a znovu je vyzval, aby starý Líčka donesl kůži z berana včas do Strání. Líčka však výstrahy nedbal. Když se přece je rozhodl, že kůži vrátí, bylo již pozdě. Rokosovi přinesl kůži až v poledne, a proto za trest chodil čtvernožky jako beran až do svých stotří roků, kdy jej smrt z trápení vysvobodila.
Rokos měl ve Strání v polní trati Stanoviska včelín s mnoha úly. Jednou, když doma odpočíval, povídá: "Jeden Horněmčan krade mojim včelám med. Teď vybral jeden úl a už ide do druhého. Ale do třetího už nepůjde. Potrestám jej tak, že tam bude tři dny stát a držet v rukách med. A za tři dny se tam půjde někdo podívat." A skutečně, za tři dny jej tam našli ještě stojícího.
Rokos svým jasnovidectvím také zjistil, že na jeho zahradě je ukrytý poklad. Dal tedy na zhradě kopat a sutečně tam byl nalezen kotel plný peněz. Když se jim podařilo kotel nadzvednout, přišla v ten okamžik do zahrady nějaká pokřivená baba. Jak ji Rokos uviděl, rozzlobil se a povídá:"Co tě sem čerti nesou?" Jak však vzpomněl ve svém slovním rýroku čerty, propadl se náhle poklad do země a na tom místě se objevil kohout. Ten zakokrhal, že ten ukrytý poklad na zahradě u Janigů ve Strání dostane až čtvrté pokolení.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Pověst
AKTUALIZACE: Lenka Popelková (0Ú Strání) org. 56, 04.07.2005 v 15:14 hodin