mapa
poende

Pod skálou (Mladějovské tisy) [ Přírodní památka ]

Přírodní památka (21,1 ha, vyhl. r. 1990) - ojedinělá a na Hřebečovském hřbetu nejzachovalejší lokalita s lesními porosty, v jejichž spodní etáži je bohatě zastoupen přirozeně rostoucí tis (Taxus baccata). V podrostu se dále vyskytuje jalovec, lýkovec, samorostlík, jaterník podléšťka aj. Lokalita pozoruhodná i z hlediska geologického a geomorfologického.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Jan MATOUŠ (TO 29) org. 2, 20.11.2005 v 12:24 hodin