mapa
czende

Ostrava [ Miasto lub gmina ]

Mezinárodní folklorní festival Folklor bez hranic, Nová radnice Ostrava
Ostrava jest niezwykłym miastem Republiki Czeskiej. Do niedawna nazywana stalowym sercem państwa, była schematycznie postrzegana jako zadymione, ponure miasto twardych, w pocie czoła pracujących ludzi. Ale w przeszłości nie zawsze tak było. Ostrawa była m. in. miastem tranzytowym z rozwinętym handlem.

Przez stulecia Ostrawa była miastem coraz bardziej kosmopolitycznym z kwitnącą kulturą i gospodarką oraz ożywionym życiem towarzyskim. Na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym Ostrawa była już wyraźnie ukształtowanym ośrodkiem pulsującej życiem aglomeracji miejskiej z rozwiniętą siecią handlową, bogatym przemysłem, ośrodkami życia kulturalnego kilku narodowości (w tym i polskiej) i in.

Po roku 1989 Ostrawa zmieniła swe oblicze jak mało które z pozostałych miast czeskich. Poważnie zmieniły się warunki życia jej mieszkańców. Zamknięto stare, wyeksploatowane zakłady przemysłowe. 30. 6. 1994 na powierzchnię wyjechał ostatni wagon węgla z kopalni na terenie miasta. Tysiące górników i hutników zmuszone były przekwalifikować się na inne zawody. Zainstalowano filtry do oczyszczania powietrza. Rozwijają się banki i usługi. Znaczenia nabiera położenie miasta w pobliżu przejść granicznych z Polską (15 km) i ze Słowacją (55 km). Krok po kroku odnawiane centrum miasta zadziwia pięknem swej architektury nawet rodowitych Ostrawian. Coraz liczniejsze są eleganckie hotele i restauracje. Ostrawa jest odpowiednim miastem do organizowania wystaw, targów, imprez kulturalnych i sportowych. Interesujące są również okolice Ostrawy, pełne terenów sportowych i turystycznych (letnich i zimowych) oraz uzdrowisk.

Miejmy nadzieję, że ciekawa i pełna kontrastów Ostrawa będzie się coraz bardziej podobać nie tylko swoim mieszkańcom, lecz również przybyszom. Do podstawowej orientacji w mieście niechaj wszystkim służy ten oto Mały Przewodnik po Ostrawie. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Informacji, spółki użyteczności publicznej (MOI, s.u.p.) serdecznie zapraszają.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

ODNOŚNIKI ZWIĄZANE Z CAŁOŚCIĄ

LOKALIZACJA

ukázat na mapě

Szukaj dalszych objektów w okręgu do km

NA TERENIE GMINY JEST W EWIDENCJI

DALSZE INFORMACJE: http://www.ostrava.cz

Typ zapisu: Miasto lub gmina
AKTUALIZACJA: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 26.10.2021 v 01:14 hodin