mapa
poende

Nový Bor [ Město nebo obec ]

Nový Bor - malebné, dvanáctitisícové městečko nacházející se v severozápadní části českolipského okresu na rozhraní Českého středohoří a Lužických hor.
Město jehož rozvoj byl úzce spjat s rozvojem sklářského průmyslu. Plán města, pocházející od inženýra Emanuela Kleinwächtera, z roku 1783, který dal městu do vínku jeho budoucí podobu. Díky původní koncepci je i po letech Nový Bor nazýván městem zeleně a zahrad.

Množství malých sklárniček vábí turisty z celého světa, kteří zde mají možnost na vlastní oči spatřit výrobu foukaného, malovaného, broušeného i rytého skla. Své zážitky pak vstřebávají v atmosféře příjemného posezení některé z mnoha restaurací. Návštěvníci města si mohou prohlédnout také kostel Nanebevzetí Panny Marie vysvěcený 14. srpna 1792, sklářské muzeum založené roku 1896 či unikátní lesní hřbitov s památníkem účastníků Rumburské vzpoury.

Pro své terény je město vyhledáváno pro letní i zimní rekreaci.
Provozují se především tradiční sporty - pěší turistika s mnoha příjemnými, dokonale značenými stezkami, lyžování, cyklistika (donedávna zde byly pořádány cyklistické závody Bohemie), motokros (Novoborská Hřebenka), či mezinárodní závody v orientačním běhu. Od roku 1962 je pořádáno zimní stanování na hoře Klíči. Na Polevsku jsou vybudovány lyžařské vleky, slalomový svah, v okolí pak lyžařské běžecké okruhy.

Oblast se nachází na rozhraní 2 chráněných krajinných oblastí, Českého středohoří a Lužických hor, které byly zřízeny v roce 1976.
Štíhlá dominanta Klíče (760 m.n.m.) mezi Novým Borem a Svorem je přírodní rezervací.
Na jižním svahu ve vrcholové části se daří přes značnou nadmořskou výšku teplomilné doubravě, v nižších skalnatých polohách se vyskytují vzácné květiny jako pozůstatek po zalednění ve starších čtvrtohorách: hvězdice alpská, kapradina sklaní či česnek pažitka horská.
V minulosti zde hnízdil sokol stěhovavý, po jeho vymizení jej nahradil výr velký a v současné době pak krkavec velký.
Zdržuje se zde stádečko kamzíků, kteří jsou Alpského původu. V jarním období při tání sněhu vznikají na převisech jižního svahu, desítky metrů vysoké, ledopády.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČI OBCE

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.novy-bor.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 22.10.2021 v 21:42 hodin