mapa
czende

Kroměříž, zahrady a zámek [ Zabytek UNESCO ]

Drodzy czytelnicy, miłośnicy historii, kultury i sztuki,witam państwa nad stronicami publikacji poświęconej ogrodom i pałacu miasta Kromierzyż.Jest ona wglądem w wyniki starań miasta Kromierzyż, instytucji kulturalnych i administracyjnych oraz zawezwanych specjalistów, w wyniki dążeń, które zmierzały do propozycji zapisania kompleksu ogrodów i pałacu w mieście Kromierzyż na listę dziedzictwa światowego UNESCO. Obszerne materiały, które były przedstawione organizacji międzynarodowej były na tyle przekonywujące, iż najznakomitsze zabytki miasta były dnia 2 grudnia 1998 uznane za zabytki znaczenia światowego. Opieka o dziedzictwo kulturalne wieków minionych była podczas całej ery historii współczesnej sprawą prestiżu miasta oraz obowiązkiem kulturalnym. Miasto i Pałac arcybiskupski, związane obok tradycji kulturalnych z tradycjami narodzin demokratycznych idei sejmu ustawodawczego monarchii 1848-49 i oba ogrody doczekały się w ostatnich dziecięciu latach rozwoju w skali porównywalnej z ogromnąrenowacją, która miała miejsce w drugiej połowie siedemnastego wieku, po wojnie trzydziestoletniej. Książka, którą mają państwo przed sobą, zawiera podstawowe informacje, jest przywitaniem tych, którzy przyjechali do miasta Kromierzyż, i zaproszeniem dla tych z Was, których u nas jeszcze nie było.

ADRES KONTAKTOWY:

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž
Národní památkový ústav Správa státního zámku
Sněmovní náměstí 1
767 01 Kroměříž
Czechia (CZ)
tel: (+420) 573 502 011
fax: (+420) 573 339 218
e-mail: zamek@azz.cz

LOKALIZACJA

ukázat na mapě

Szukaj dalszych objektów w okręgu do km
DALSZE INFORMACJE: http://www.UNESCO.cz

Typ zapisu: Zabytek UNESCO
AKTUALIZACJA: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 11.10.2004 v 09:18 hodin