mapa
czende

Obszar chronionego krajobrazu Beskidy [ Park krajobrazowy ]

Beskidy - kraj grzbietów górskich, głębokich dolin, dzikich potoków i rzeczek, rozległych lasów, kwitnących zboczy i dawnych drewnianych chałup. Krajobraz, który jest niepowtarzalny w swym rodzaju, ponieważ tutaj kończy i zarazem osiąga najwyższych wysokości nad poziomem morza na naszym obszarze łuk karpacki - zielony kręgosłup Europy Środkowej.
Administracja kościelna, położenie, o gminie, zamczysko.

ADRES KONTAKTOWY:

Správa CHKO Beskydy
Nádražní 36
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Czechia (CZ)
tel: (+420) 571 654 293
fax: (+420) 571 657 407

ODNOŚNIKI UŚCIŚLAJĄCE

LOKALIZACJA


Typ zapisu: Park krajobrazowy
AKTUALIZACJA: Ondruch Vladimír (Horní Bečva) org. 56, 03.03.2016 v 22:04 hodin