mapa
czende

Sigmund FREUD, Prof. MUDr

Sigmund FREUD, Prof. MUDr
*6.5.1856 Příbor
+ 23.9.1939 Londýn

Pochodził z morawskiej rodziny żydowskiej. W Příboře żył tylko pierwsze trzy lata swego burzliwego i bogatego życia. Może właśnie te trzy lata przeżyte w Příborze (oraz późniejsza wizyta w czasach studenckich) podświadomie wpłynęły na rozwój naukowy założyciela psychoanalizy. Światowej sławy lekarz, psychiatra i neurolog założył swą metodę leczenia na technice wolnych asocjacji i wykładaniu snów. Jego szkoła psychologiczna w sposób zasadniczy wpłynęła na dalszy rozwój tej dziedziny. Jak ważne są dla naszego życia sny, mapujące świadomie lub podświadomie nasze dziecięce krzywdy i sukcesy, jest dziś wiadome na całym świecie. A psychoanaliza, jako koncept rozwoju osobowości i sposób terapii chorób umysłowych, jest aktualnie uznawaną częścią składową psychologii w końcu także w naszym kraju.

Chociaż całe swe życie przeżył w Wiedniu, Freud umiera na emigracji w Londynie, w trakcie ucieczki przed gniewem faszyzmu niemieckiego. W příborskiej filii Powiatowego Muzeum Krajoznawczego /oryg. nazwa: Okresní vlastivědné muzeum/ o losach Freuda opowiada również ciekawa ekspozycja, przynajmniej po części opłacająca dług swemu wybitnemu rodakowi.

ODNOŚNIKI UŚCIŚLAJĄCE

LOKALIZACE

DALSZE INFORMACJE: http://www.pribor-mesto.cz

Typ zapisu: Osobistość ČR
AKTUALIZACJA: Iveta Busková (Město Příbor) org. 139, 18.01.2013 v 18:17 hodin