mapa
poende

Historie města Budišova nad Budišovkou [ Historie (archivní dokument) ]

Vznik a založení města jsou nejasné. Budišov nad Budišovkou snad založil opat kláštera Hradisko v Olomouci jménem Budiš. První zmínka je z roku 1239, kdy se Střelenský les (povodí horní Odry) stal předmětem sporu mezi klášterem Hradisko a olomouckým biskupem. Před rokem 1305 byl darován olomouckému biskupství. Z darovací listiny královy je zřejmé, že již v tomto roce byl Budišov typickou kolonizační osadou s městským půdorysem. První písemná zmínka o Budišovu je z roku 1301 zároveň se jmény prvních budišovských usedlíků Tickeho a Hermana. Nebývalý rozkvět přineslo Budišovu 16. století. Zásluhou biskupů - Stanislava Thurza, Marka Khuena a Stanislava Pavlovského (1497-1598) se stal Budišov jedním z předních měst na severní Moravě. Kvetl zde obchod i řemesla, která byla sdružena v ceších. První cech ševcovský byl založen v roce 1517 a téhož roku i cech kovářský. Dodnes jsou uchovány podstavce s cechovními znaky při okrajích lavic v místním kostele. Byly nošeny řemeslníky při všech významných církevních obřadech. Dům č. 159 na náměstí patřil kdysi cechu tkalců. Později zde byl hostinec, ale dům i nadále nesl jméno "ZECHHAUS".

Koncem 19. století vznikla v Budišově řada různých spolků. Např.: 1893 byl v Budišově založen dělnický spolek vzdělávací, v roce 1873 Spolek dobrovolných hasičů, 1876 spolek Veteránů - vojenských vysloužilců. V roce 1833 bylo ustaveno společenstvo řemeslníků a spolek tovaryšů. V roce 1888 byla otevřena řemeslnická pokračovací škola.

V roce 1872 byla založena městská spořitelna, 1873 postavena nemocnice. Velký význam pro rozvoj města bylo postavení železnice v roce 1892. Významným kulturním podnikem se stalo kino, které zahájilo svou činnost v roce 1911.

Do roku 1923 bylo školství v Budišově německé.

Česká škola byla otevřena ve zmíněném roce a pravidelné vyučování zahájeno s 5ti žáky dne 10.9..

Velkou trhlinu dostalo soužití Čechů a Němců v období před 2. světovou válkou. 7. října 1938 byl vypraven z Budišova vlak, který evakuoval téměř všechny Čechy. Vrací se domů s mnoha dalšími od 26.5. 1945, kdy začínají nové dějiny Budišova nad Budišovkou.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Historie města Budišova nad Budišovkou
Budišov nad Budišovkou
747 78 Budišov nad Budišovkou
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 27.09.2002 v 10:26 hodin