mapa
poende

Tělovýchovná jednota Horní Lideč [ Tělovýchovná jednota ]

Tělovýchova se v Horní Lidči začala organizovat až v r.1946 vznikem Sokola a Orla. Po r.1948 však tyto organizace zanikly a sportovní činnost se soustředila v TJ Železničář Horní Lideč. Ta se později přejmenovala na TJ Lokomotiva Horní Lideč, od r.1991 už jenom TJ Horní Lideč.

Fotbalové hřiště se začalo budovat v roce 1950. U hřiště byly postaveny dřevěné kabiny, za umývárnu sloužil Lačnovský potok. Vznikl fotbalový oddíl a od té doby se v Horní Lidči hraje organizovaná kopaná až podnes. Na prvním fotbalovém hřišti se hrálo až do poloviny r.1976 a nutno říci, že zejména v 60. letech se zde odehrávala na poměry obce výborná kopaná. Mužstvo hrálo po 4 roky 1.B třídu, dorost hrál okresní přebor. K poslední reorganizaci došlo v r. 1991, kdy kromě dvou fotbalových žup na Moravě vznikla i třetí, zvaná SMFŽ, se sídlem v Uherském Hradišti. Od té doby hraje naše 1. mužstvo 1.A třídu, kterou řídí právě zmíněná SMFŽ. Dále máme již 9 let i "B" mužstvo, které hraje okresní přebor a družstvo dorostenců a žáků v okresních soutěžích.
Významným mezníkem bylo vybudování nového sportovního areálu vedle školy. Výstavba byla zahájena v r.1970, slavnostní otevření proběhlo v červenci 1976. Areál obsahuje moderní travnaté hřiště 100x69 metrů, atletickou dráhu o délce 400 m a některé sektory pro technické disciplíny. V roce 1980 přibyla k areálu pěkná tribuna pro 270 diváků včetně ozvučení a dokončuje se přístavba moderních šaten včetně plynového vytápění. Výstavba si vyžádala stovky hodin brigád, na kterých se podíleli aktivní sportovci a jejich příznivci. Výsledkem tohoto úsilí je moderní sportovní areál, který nám mohou závidět i mnohá města.

V roce 2001 oslavila TJ Horní Lideč 50 let aktivní činnosti

KONTAKTNÍ ADRESA:

Tělovýchovná jednota Horní Lideč
František Trochta
Horní Lideč 84
756 61 Horní Lideč
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hornilidec.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 10:39 hodin