mapa
czende

Přírodní rezervace Choryňský mokřad

LOKALIZACE

DALSZE INFORMACJE: http://nature.hyperlink.cz

Typ zapisu: Rezerwat przyrody
AKTUALIZACJA: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 04.03.2010 v 13:16 hodin