mapa
poende

Historie obce Bílá [ Historie (archivní dokument) ]

Vznik obce spadá do 18. století, kdy byla součástí hukvaldského panství. Administrativně vznikla v r. 1951. Do doby výstavby přehrady Šance byla konečnou romantické lokálky z Frýdlantu.

Vznik obce je spojen se správním vývojem území, porostlém původně hlubokým pralesem, které bylo již před rokem 1100 na hranicí českého přemyslovského státu a slezského knížectví opolského. Řeka Ostravice v této části Beskyd rozdělila území na dva odlišné správní celky. Kraj na pravém břehu potoka Černé náležel k frýdeckému panství. Území na levém břehu Černé a Ostravice byla od dob Přemysla Otakara II. (r. 1256) předána s celým hukvaldským panstvím olomouckému biskupství, které je od roku 1777 arcibiskupstvím. Území byla součástí velké pozemkové državy olomouckého arcibiskupství a byla spravována z Hukvald. Ve druhé polovině 13. století se stal pánem zdejšího kraje olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka. Rozsáhlé lesní plochy nepřinášely v tehdejší době užitek. Jedinou cestou k využití lesního bohatství bylo osídlování lesa. Nastala kolonizační činnost, při které byli do pohraničních hor zváni domácí i cizí osadníci, aby tady zakládali nové vesnice. Jejich úkolem bylo vymýtit daný kus lesa, postavit obydlí a začít hospodařit. Biskup Bruno, diplomat, který působil ve službách mocného českého krále Přemysla-Otakara II., patřil k významným kolonizátorům. V tomto prostoru se od konce 16. století rozrůstala obec Ostravice, od Frýdlantu až k slovenské hranici. S rozvojem výroby a potřeby dřeva pro ostravické pily, frýdlantské a frýdecké hutě i ostravské doly, s růstem námezdní práce místních obyvatel v lesích, dochází k formování nových vztahů v oblasti Ostravice. Začalo se formovat samostatné středisko v Bílé, vzhledem k velké vzdálenosti od obce Ostravice. Přesto však ani za první republiky nedošlo k územně správním úpravám. Bylo to způsobeno zemským zřízením, ale i trvající půdní a lesní držbou olomoucké arcidiecéze na levém břehu Ostravice a v Zadních horách.

Jako samosprávná lokalita byla obec ustavena teprve v roce 1951, společně se změnou katastrálních hranic historických obcí Ostravice a Staré Hamry, jejichž dosavadní územní severojižní rozvrstvení podél řeky Ostravice, tvořící historickou hranici Moravy a Těšínského Slezska, bylo upraveno tak, že severní část Starých Hamer (osada Hamrovice) byla připojena k Ostravici, zatímco některé osady Ostravice (Samčanka, Hutě pod Smrkem) se staly součástí Starých Hamrů.

Důvodem pro změnu katastrálních hranic bylo obtížné spojení jednotlivých osad s centry obcí. Tři z nejjižněji položených osad Ostravice se přitom staly základem nové obce Bílá. Jedná se o osady Baraní, Bílá a Mezivodí. Obec Bílá je typická velmi rozptýlenou zástavbou. Má charakter horské obce.

V roce 1974 došlo k integraci národních výborů obcí Staré Hamry a Bílá. Sídlem společného Místního národního výboru byly Staré Hamry. Od roku 1991 je Bílá opět samostatnou obcí.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obecbila.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 04.03.2010 v 09:11 hodin