mapa
poende

Historie obce Malenovice [ Historie (archivní dokument) ]

Vznik obce spadá do období okolo roku 1610, kdy byla založena obec zvaná též MALINOV na pahorcích a na svahu Lysé hory, v porostu stromů a keřů, hlavně malin /odtud název obce a heraldický znak/.

První škola byla v obci postavena stejně jako kostel okolo roku 1780, patřila k nejstarším školám v okrese. Stávající objekt školy je z roku 1899, po poslední rekonstrukci v r. 1993.

Od roku 1799 - 1894 se dobývala v Malenovicích železná ruda, která se tu vyskytovala s obsahem železa od 25-30%. Dodnes zvedají se v údolí Satiny - Hutích kopce vyvezené rudy (výsypy). Poslední těžba byla "U mlýnka" na Satině. Nejdelší štoly měly až 400 metrů, vertikálně se těžilo do hloubky až 30 metrů. V místě těžby řešíme vybudování muzea železnorudného hornictví.

V severní části obce byl rozšířen chov ovcí, dodnes se tomuto území říká "na salaši". Jalovec, který zde rostl v tisících kusech postupně vlivem exhalací zcela vymizel.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.malenovice.eu

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 10.03.2010 v 11:06 hodin