mapa
czende

PALACKÝ František

*14. 6. 1798 Hodslavice
+ 26. 5. 1876 Praha

Chyba najwybitniejsza postać Regionu Novego Jičína /Novojičínsko/ z punktu widzenia narodu czeskiego. Pierwszego historiografa dziejów narodu czeskiego, filozofa, polityka, nazywanego także Ojcem Narodu. Miejscem urodzenia Františka Palackiego to starodawna morawska, przeważnie ewangelicka gmina Hodslavice. I tu jakoby duch Komenskiego znał w czasach Palackiego swego kontynuatora. Podstawy swej edukacji Palacký uzyskał w Kunwaldzie (dzisiejszy Kunín), w szkole innej wybitnej osobowości, postępowej hrabiny Walburgi z Truchsess-Zeilu. František Palacký położył podwaliny nowoczesnej naukowej czeskiej historiografii z akcentem na ową wielką przygodę, jaką jest studium źródeł archiwalnych. Znaczenie Palackiego do dnia dzisiejszego spoczywa jednak w jego ludzkich właściwościach, zasadach demokratycznych federalizacji ówczesnej monarchii austro-węgierskiej, jako aktualne wezwania do równoprawnego współżycia narodów i narodowości w ramach Europy, przy czym filozoficzno-religijne idee dziś tworzą podstawę wspólnej drogi wszystkich religii, ekumenizmu. Dom rodzinny Františka Palackiego w Hodslavicach, Narodowy Zabytek Kultury, swą nową ekspozycją przybliża życie i dzieło tego wybitnego budziciela świadomości narodowej i Europejczyka czasów współczesnych.

ODNOŚNIKI ZWIĄZANE Z CAŁOŚCIĄ

ODNOŚNIKI UŚCIŚLAJĄCE

LOKALIZACE

DALSZE INFORMACJE: http://www.hodslavice.cz

Typ zapisu: Osobistość ČR
AKTUALIZACJA: Alena Janská (Infomorava.cz) org. 153, 24.02.2007 v 20:16 hodin