mapa
czpoen

PaedDr. Jiří Vávra, člen zastupitelstva města Nový Jičín

KONTAKTADRESSE:

Městské zastupitelstvo města Nový Jičín
PaedDr. Jiří Vávra
Masarykovo náměstí 1
741 01 Nový Jičín
Czechia (CZ)

WEITERE INFORMATIONEN

LOKALIZACE

WEITERE INFORMATIONEN: http://www.novy-jicin.cz

DATENAKTUALISIERUNG: Kateřina Redlová (Informační centrum Nový Jičín) org. 56, 11.01.2011 v 12:30 hodin