mapa
poende

MOSKALA Jiří, Mgr., tajemník města Studénky [ Tajemník města nebo obce ]

Mgr. Jiří Moskala
Tajemnik města Studénky

tel. 556 400 745,
736 627 402
e-mail: moskala@mesto-studenka.cz

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Markéta Holaňová (Informační centrum Studénka) org. 56, 26.02.2008 v 12:40 hodin