mapa
czende

Opavská

LOKALIZACE

W LOKACJI JEST W EWIDENCJI

DALSZE INFORMACJE: http://www.mvcr.cz/adresa

Typ zapisu:
AKTUALIZACJA: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 22.11.2002 v 13:47 hodin