mapa
czende

Generał Gideon von LAUDON [ Osobistość ČR ]

W czasach młodości wstąpił do rosyjskiej armii (1742), natomiast do służby Marii Teresy wstąpił w 1744 r. Wyróżnił się w wielu bitwach w stopniach wojskowych od hetmana po marszałka polnego. W 1789 osiągnął swe największe zwycięstwo - wyzwolenie Belgradu. W 1790 roku był mianowany naczelnym wodzem wszystkich austriackich armii. Do miasta Nový Jičín przyjechał, by stąd kierować swoimi jednostkami na wypadek wojny. Tutaj właśnie ciężko zachorował i 14 lipca 1790 roku zmarł. Z okazji 200. rocznicy śmierci generała Laudona na domu, w którym zmarł, została odsłonięta tablica pamiątkowa oraz popiersie tego wojskowego dowódcy.

ODNOŚNIKI UŚCIŚLAJĄCE

LOKALIZACJA

DALSZE INFORMACJE: http://www.novy-jicin.cz

Typ zapisu: Osobistość ČR
AKTUALIZACJA: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 15.08.2006 v 21:29 hodin