mapa
poende

Historie obce Želechovice

I když první písemná zmínka o obci je z roku 1078, obec je mnohem starší, o čemž svědčí nálezy popelnic a unikátní nález železářské hutě z 8.století.

Obec je slovanského původu - návsí ve tvaru okrouhlice, poloha na vyvýšeném ostrohu, archeologické nálezy.

Podle jedné legendy vzniklo jméno obce takto: Želechovice ležely původně u řeky Oskavy, ale každý rok byly na jaře zaplaveny vodou a v obci tím vznikly velké škody na životech a majetku, čehož ti co přežili velice želeli.

Podle druhé legendy leží Želechovice na starém pohřebišti, kde pozůstalí při tryznách želeli zemřelých.

Od r. 1078 do husitských válek patřily Želechovice klášteru Hradisko, do r. 1555 patří k pňovské tvrzi, od r. 1555 šternberskému panství, která až do r. 1850 vystřídalo několik majitelů.

V roce 1583 udělil Karel Münsternberku Želechovicím vlastní pečeť a právo pečetit zeleným voskem. Pečeť měla ve znaku plužní radlici, a přes ní ležela otka počátkem dolů a okolo byl nápis " pečeť vsi Želechovic ".

V archívu obce se dochovalo 27 historických listin, které jsou uloženy ve Státním okresním archívu v Olomouci.

Od roku 1850 do roku 1974 byly Želechovice samostatnou obcí, od roku 1974 byly sloučeny s Uničovem. Po roce 1989 se obec opět osamostatnila. První volby proběhly na podzim 1990, 6. 12. 1990 se uskutečnila ustavující schůze OZ.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 05.12.2002 v 14:53 hodin