mapa
poende

Přírodní památka Terasy - Vinohradné [ Přírodní památka ]

Terasy - Vinohradné (přírodní památka, 7,3 ha) - bývalé sady v terasovitém uspořádání s bohatým výskytem teplomilných živočichů a rostlin.

Geologie
Geologickým podkladem jsou paleogenní zlínské vrstvy račanské jednotky magurského flyše. Místy jsou návěje spraší. Půdní pokryv tvoří kambizemě.
Lokalita je bohatá na teplomilnou flóru, např. prostřelenec křížatý, úložník vstavačový, kozinec cizrnovitý, bílojetel bylinný, černohlávek dřípatý.

Lesnictví
Území je vedeno jako bezlesí.

Zoologie
Jde o jednu z nejcennějších lokalit hmyzu v okr. Uh. Hradiště, žije zde např. modrásek hořcový, okáč voňavkový, ohniváček černočárný, otakárek fenyklový a ovocný, můry, píďalka Perizoma lugdunria, aj....

Historie a kultura
Sady a pastviny byly vytvořeny vyklučením teplomilných doubrav. V průběhu 60. až 70. let byly postupně opuštěny a začaly zarůstat náletem dřevin.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 08:47 hodin