mapa
poende

Historie obce Nezdenice [ Historie (archivní dokument) ]

První zmínky o obci jsou z konce 15. století, kdy zde stávala tvrz a 4 dvory. V r. 1605 byly Nezdenice vypáleny Bočkajovci a podobný osud potkal obec v 17. století ještě několikrát. V 18. století byl statek v držení Serényiů a později Kouniců. Od r. 1863 patřily Nezdenice ke světlovskému velkostatku. Obyvatelé se živili jako zedníci, zvěroklestiči a počátkem 20. století byly v obci dokonce 2 kamenolomy.

Historické názvy:
Nezděnice (do 1880), Nezdenitz, Nesdenitz (1939)
Počet obyvatel do r. 1950:
1869/494, 1880/533, 1900/628, 1910/631, 1921/643, 1930/698, 1950/650
Plocha v ha (1950)834
Pozemky v ha (1900):
hosp. půda 1137 (pole 518, lesy 505, pastviny 68, louky 35, zahrady 11)
Historická charakteristika:
středně velká, zemědělsky vyspělá, čistě česká obec, dříve se značným počtem zedníků a zvěrokleštičů
Ostatní údaje:
Hornosrňanské cementárny a kamenolomy a.s. (1948, majitel J. Špíšek), mlýn (1911, 1943), pramen jodové slané kyselky (do 1887 malé lázně Vs Bojkovice)
Spolky:
vzdělávací spol. (od 1889), čtenářský spol. (1924)
Školy:
obecná škola (1848; 1900 2 třídy)
Památky:
farní kostel (gotické jádro), zámeček s parkem (1900, dnes domov důchodců)

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 21.03.2004 v 14:23 hodin