mapa
poende

Archeologické nálezy [ Archeologická památka ]

Bernartice nad Odrou leží v prostoru Moravské brány, která byla osídlena od prvého výskytu člověka u nás přes všechna období vývoje lidské společnosti.Proto se na území obce nalezly předměty i z těch nejstarších údobí civilizace. Z dosud známých zdejších nálezů je možno uvést kamennou sekeru, zhotovenou vybroušením a s vyvrtaným otvorem pro toporo, jaké se užívaly v mladší době kamenné a na samém počátku objevu kovů. Dále se v literatuře traduje nález z července r. 1898 na poli p. Eduarda Bayera z č. 27. Údaje o předmětech jsou dosti nejasné, hovoří se o nádobách, u kterých snad byly i bronzové předměty a byly vysloveny domněnky, že mohlo jíti o žárové hroby. Nejhlouběji ležela hliněná mísa, na ní malý šálek a obě nádoby překrývala velká zásobnice. Ze spáleného těla bylo možno zjistit jen několik drobných zlomků kostí a zbytky popela, jiných nálezů nebylo. Všechny nádoby byly ve střepech a bylo je nutné po slepení více či méně doplnit. Zásobnice má hlazené hrdlo a zdrsněnou stěnu, obě části jsou odděleny plastickou důlkovou lištou, dno je mírně odsazené. Dále byly nalezeny tyto předměty: 1. Nádobka s odraženou částí zbytkem ucha, bělavé barvy s načervenalými skvrnami. Byla zhotovena nálepem a pečlivě obtáčena. Dochovaná výška je 11,4 cm. 2. Malý vejčitý hrníček, slepovaný a při okraji doplněný. Má cementově šedou barvu a drsný povrch, celková výška obnáší 11 cm. 3. Dno hrnce cementově šedé barvy. Materiálově a vlastnostmi se shoduje s dalším torsem nádoby, ale nikde k němu nenasedá. Dále bylo nalezeno 300 stříbrných mincí u Bernartic, datum zakopání pokladu polovina 18. století (okolo r. 1750).

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 13.01.2003 v 10:36 hodin