mapa
czende

Adamov


V systému veřejné správy se část kompetencí státu přenáší na tzv. pověřené obecní úřady, jejichž správní obvody jsou dány vyhláškou Ministerstva vnitra České republiky č. 388/2002 Sb.
OBWÓD ADMINISTRACYJNY OBEJMUJE TERENY GMIN:

LOKALIZACE


AKTUALIZACJA: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 16.01.2003 v 14:43 hodin