mapa
poende

Archeologická lokalita s nálezy železářských pecí [ Archeologická památka ]

Archeologická lokalita s nálezy unikátních baterií slovanských železářských redukčních pecí pravděpodobně z 8. stol. 2 km jv. od Uničova. Plánovitě založená huť pro výrobu železa o 25 redukčních jednotkách. Vnitřní prostor každé pece byl vyhlouben v rostlé spraši a opatřen trojím vymazáním, které mělo různé vlastnosti a účel. Pec se skládala z ukloněné nálevkové šachty, nístěje, zadní dutiny, větrného tunelu a dmýchacího kanálku. Pece jsou zahloubeny asi 70 cm pod povrchem terénního lomu sprašové terasy asi 500 m sz. od obce, v prostoru vymezeném stání silnicí z Želechovic do Uničova a z Želechovic do Brníčka.

Mapa Olomoucko B 5.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 29.03.2004 v 21:59 hodin