mapa
poende

Přírodní památka Vápenky [ Přírodní památka ]

Základní údaje: Dubobukový porost 0,5 km V od obce Vápenky, k. ú. Strání, V: 10,60 ha, n. v.: 490 - 515 m n. m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1. 8. 1991.

Motiv ochrany: Ukázka základního a reprezentativního typu pro Bílé Karpaty - hlinité dubové bučiny.

Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš, půda středně hluboká, hlinitá, středně zásobená vodou.

Botanika: V bylinném patře je zastoupena ostřice chlupatá, mařinka vonná, bažanka vytrvalá, pryšec mandloňovitý, krtičník hlíznatý. V těsné blízkosti území byl v roce 1998 zjištěn paní Ondrovou a RNDr. Vl. Růžičkou sklenobýl bezlistý - druh celá desetiletí nezvěstný pro flóru Bílých Karpat.

Zoologie: Z ornitofauny zaznamenán výskyt lějska bělokrkého, včelojeda lesního a čápa černého.

Lesnictví: Ve stromovém patře převládá buk lesní a méně je zastoupen dub zimní.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Dočasně bez zásahů. Ohrožení plyne z nedodržování ochranného režimu.

Historie: V roce 1998 došlo k porušení ochranného režimu území nepovolenou těžbou přímo v lokalitě sklenobýlu bezlistého, který pravděpodobně v důsledku přílišného prosvětlení lesního porostu vyhynul (v roce 1999 již nebyly nalezeny ani sterilní exempláře).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 09:27 hodin