mapa
poende

Historie obce Březová [ Historie (archivní dokument) ]

První zmínka o obci pochází z r. 1492, od r. 1615 je trvale osídlena. Svůj název dostala obec podle louky, přes níž vedla cesta spojující Uherskobrodsko s Uhrami (zmínka z r. 1492). Trpěla často vojenskými vpády a byla několikrát vypálena. Obyvatelstvo, které nemohla horská půda uživit odcházelo často za sezónními pracemi do Uher a Rakouska nebo se živilo podomním prodejem semen (sémenkáři).
S názvem zdejší Březové se setkáváme již v roce 1325. Nešlo však o obec v pravém slova smyslu, ale o louku kde byly postaveny první chalupy, které sloužily jako bydlení pro lesní dělníky. V roce 1605 vpadl do Malých Karpat Bočka, který pálil a ničil co se dalo. Co však nezničili bočkajovci, dokončila vojska Gábora Netulena. Osídlenci Březové se však nedali odradit a začali si budovat novou Březovou v nynějších místech. V roce 1616 byly stanoveny hranice nové Březové. Koncem 18. století a počátkem 19. století se růst chalupníků na Březové zvětšoval. K ůčelům duchovní správy byl vybudován v roce 1745 poměrně chatrný nový kostelík. Kostel však vzrůstajícímu počtu obyvatel obce nestačil a proto byl vybudován v druhé polovině 60. let 19. století nový rozsáhlý kostel. I přes hodně překážek byla stavba dokončena a kostel se stal dominantou obce až do dnešní doby. Tíhu německé okupace pocítili občané Březové od samého začátku. Březová si oddechla od válečných hrůz až 26. dubna 1945. V roce 1955 byla k obci Březová připojena obec Olšovec. Také v tomto roce bylo založeno v Březové JZD, ale po kritickém neúspěchu hospodaření přešlo v roce 1959 pod správu Státního statku v Uherském Hradišti a do ledna 1966 v Uherském Brodě. Zlepšovaly se zde také podmínky bytové kultury, především zařizováním samospádových vodovodů, silnic ale i autobusového spojení.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 24.02.2007 v 14:49 hodin