mapa
poende

Kostel sv. Cyrila a Metoděje [ Kostel nebo katedrála ]

V roce 1325, (kam sahá první zmínka o této lokalitě) byly na pohraniční louce s názvem Březová postaveny první chalupy a kaple sv. Jana Křtitele.Obec nejdříve náležela pod faru v Uherském Brodě, a od roku 1708 pak pod bánovskou lokálii. V roce 1747 byla v Březové ustavena expozitura a v roce 1784 zřízena lokální kuracie, která byla o sedmdesát let později povýšena na faru.
K účelům duchovní správy sloužil od 9. května 1747 nový kostelík sv. Jana Křtitele a Panny Marie. Jeho interiér byl velmi prostý - měl dva oltáře, a to hlavní, Panny Marie a sv. Jana Křtitele, a boční, sv. Vincence Ferrerského.

Kostel však vzrůstajícímu počtu obyvatel nestačil. Proto jej ve druhé polovině 60. let 19. století nahradil nový, mnohem rozměrnější chrám.


Stavba nového kostela se půdorysně obrátila o 180 stupňů k původní budově. Základní kámen byl položen 19. července 1865. Výstavbu umožnila vydatná finanční podpora zejména náboženské Matice, a částečně přispívaly velkostatky Uherský Brod a Světlov, dovoz materiálu obstarávaly přifařené obce Olšovec a Lopeník. Chrám byl stavěn 5 let , a dokončen byl až v roce 1870. Stal se nejvýznamnější dominantou obce a hodnotným dokladem architektonické tvorby konce 19. století. Dostal i nové patrocinium Cyrila a Metoděje.

Od roku 1987 je kostel prohlášen kulturní památkou.

Kostel byl v posledních letech za obrovského úsilí našeho faráře P. ThLic. Jana Korneka a věřících v naší obci renovován a tím uveden do dnešní podoby, která je pýchou všech občanů naší obce. Nyní se za spolupráce s památkovým úřadem, chystá rozsáhlá rekonstrukce půdního prostoru.


Patroni farního kostela:
sv. Cyril a Metoděj

Římskokatolická farnost BŘEZOVÁ
BOHOSLUŽBY:
Po: 16:30
Út: 17:00
St: 16:30
Čt: 17:00
Pá: 16:30
So: 07:30
Ne: 07:30, 09:30

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 30.03.2007 v 10:08 hodin