mapa
czende

PR Halvovský potok

LOKALIZACE

DALSZE INFORMACJE: http://nature.hyperlink.cz

Typ zapisu: Rezerwat przyrody
AKTUALIZACJA: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 22.02.2011 v 15:58 hodin