mapa
poende

Horní dvůr na Hanuši [ Turistická zajímavost ]

Horní dvůr na Hanuši
Do poloviny minulého století se na mírně k jihu svažujícím prostranství kopce Hanuše nacházel tzv. Horní Dvůr, po němž tu zůstala jen roubená studna a pár metrů kamenného zdiva.
Kníže Jan Karel Lichnovský, který panství po roce 1777 koupil, ve své podnikatelské snaze soustředil na Hanuši chov ovcí. Na základě této aktivity vznikl ve vesnicích Podolí a Hradec soukenický cech, který měl v roce 1800 již 44 domácích soukeníků a přadláků. Ve dvoře se v třicátých letech 19. století chovalo na tisíc ovcí španělského plemene Merino. Až do roku 1848, kdy bylo zrušeno, bylo povinností poddaných z okolních vesnic vlnu z panských ovcí stříhat. V následujících letech již domácké přadláctví a soukenictví zanikalo.
Vyprávělo se, že v roce 1820, kdy se v Opavě konal kongres Svaté aliance, navštívil ruský car Alexandr I. se svým doprovodem knížete Eduarda Lichnovského, protože se o jeho na Opavsku vyhlášený chov zajímal.
V roce 1838 byla dokonce v sousední Brance založena přádelna, která byla po zániku Horního Dvora zrušena a objekt byl v roce 1862 přestavěn na železárny.
Horní dvůr na Hanuši

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 21.02.2003 v 09:29 hodin