mapa
poende

Naučná stezka Bolatice [ Naučná stezka ]

Naučná stezka Bolatice
Naučná stezka Bolatice
Naučná přírodovědecká stezka začíná i končí na Borové a tvoří okruh ve "Velkém lese". Je dlouhá celkem 6 km. Trasa je značena ukazateli směru a značením km a je vedena tak, aby procházející turista poznal ta nejhezčí místa v lese. Stezka je zároveň naučná, na tabulkách jsou uvedeny názvy stromů. Pro odpočinek jsou vybudovány odpočívadla, nejhezčí je na Pinkadélku. Cestou můžete poznávat naše stromy, s jejichž názvy se můžete seznamovat asi na 30 tabulkách s názvy stromů.
Pro lepší orientaci v terénu jsme zhotovili ukazatele směru pochodu i s určením délky trasy. A pokud budete unaveni, můžete si odpočinout na nových odpočívadlech.V příštím roce se pokusíme stezku rozšířit i o trasu na Albertovec a ve spolupráci s Lesy České republiky umístíme na stezku informační tabule o ochraně přírody i o zvěři, která u nás žije. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na vybudování naučné stezky podíleli - Mgr. J. Neuwirthovi a dětem z klubu Tereza, p. P. Kochovi a dětské organizaci Kondor, zaměstnancům OÚ Bolatice, Lesům České republiky - p. J. Mučkovi a p. V. Poláškovi, který daroval dřevěné kůly.
Poděkování patří i Nadaci VIA z Prahy, která přispěla finančně na realizaci tohoto projektu.
Naučná stezka Bolatice
Naučná stezka Bolatice

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bolatice.cz

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 31.03.2003 v 13:54 hodin