mapa
czende

Český Těšín [ Miasto lub gmina ]

Český Těšín
Miasto Czeski Cieszyn stanowi zgodnie z par. 1 ustawy nr 128/2000 Dz.U. o gminach podstawową samorządną społeczność obywateli, tworzy całość terytorialną wyznaczoną granicami gminy. Według par. 2 cytowanej ustawy Miasto Czeski Cieszyn tworzy publicznoprawną korporację, ma własny majątek i występuje w kwestiach prawnych w swoim własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Miasto dba o wszechstronny rozwój swojego terytorium i o potrzeby swoich mieszkańców, chroniąc zarazem interes społeczny zawarty w ustawach i innych normach prawnych.

Miasto Cieszyn powstało pod koniec 10. wieku. Pierwsza wzmianka pisemna pochodzi z roku 1155, ok. roku 1290 został Cieszyn stolicą Księstwa Cieszyńskiego, w którym aż do połowy 17. wieku panowali Piastowie. Po nich przyszli Habsburgowie. W roku 1920 doszło do rozdzielenia miasta na dwie części, na lewym brzegu rzeki Olzy powstał Czeski Cieszyn z przemysłowymi przedmieściami i dworcem kolejowym, na prawym - Cieszyn z centrum historycznym

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

ODNOŚNIKI ZWIĄZANE Z CAŁOŚCIĄ

LOKALIZACJA

ukázat na mapě

Szukaj dalszych objektów w okręgu do km

NA TERENIE GMINY JEST W EWIDENCJI


Typ zapisu: Miasto lub gmina
AKTUALIZACJA: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 24.09.2021 v 21:45 hodin