mapa
poende

Kostel Nanebevzetí Panny Marie [ Kostel nebo katedrála ]

Jedna z nejstarších a největších památek na Uherskobrodsku, dominanta městského panoramatu.Původně gotický klášterní kostel s dlouhým presbytářem (typickým pro dominikány), vybudovaným patrně v první polovině 14. stol., byl mnohem vyšší, než je dnešní chrám. Byl tvořen trojlodí, s ozdobami z tesaného kamene, na průčelí měl dvě věže ozdobené hodinami, které byly v té době velkou vzácností. Po několikerém vypálení a zpustošení v době husitské (1421) a v průběhu třicetileté války (1634), byl kostel radikálně přestavěn v období raného baroka, v 6O. a 70. letech 17. století, nákladem hraběnky Eleonory z Kounic, rozené z Ditrichštejna. Autorem plastik na hlavním průčelí je olomoucký sochař František Zurn. Interiér kostela s díly Josefa Winterhaltera a Benedikta Telčika (oltář) byl naposled upravován v období novodobého historismu. Fasáda byla obnovena současně s rekonstrukcí klášterní budovy v posledních letech.

BOHOSLUŽBY:
Po: 07:00
Út: 07:00
St: 07:00
Čt: 07:00
Pá: 07:00, 16:00
So: 07:00
Ne: 08:45, 18:30

Poznámky:
Připadne-li na slavnost všední den pak v 16:00 hod.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 25.03.2007 v 15:04 hodin