mapa
poende

Pravěké hradisko na Holém kopci

Regionální atraktivita

Lokalizace:
Na zalesněném hřebenu ( 544 mn.m. ), trať Holý kopec

Popis:
Hradisko na Holém kopci, pozdní doba bronzová a počátek doby haltštatské, kultura slezsko - plátenická

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.slovacko.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 537 org. 56, 09.09.2003 v 12:37 hodin