mapa
poende

Kynologická organizace, Horní Lideč [ Kynologie ]

KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE v Horní Lidči

Historie základní kynologické organizace č.613, vedené u Českého kynologického svazu s místem v Horní Lidči, není dlouhá. Organizaci jsme se dohodli založit v listopadu 1997 a u ČKS jsme zaregistrováni od ledna 1998. V současné době máme 23 stálých členů, z toho se pravidelně výcviku účastní 10 členů. Schází se cvičitelé z Horní Lidče, Lidečka, Vsetína a Francovy Lhoty. Hlavní náplní naší činnosti je výcvik psa, jeho příprava na výstavy, soutěže nebo výkonostní zkoušky.


Proč cvičit psa?
Vezmeme-li v úvahu jen hledisko tzv. poslušnosti , kdy se jedná o zvládnutí základních cviků jako přivolání nebo přerušení nežádoucí činnosti, zjistíme, že jde o cviky důležité pro běžný život se psem. Máme-li alespoň takto vycvičeného psa, je riziko např. pokousání jiné osoby, poškození majetku nebo potulování psa sníženo značnou měrou. Dalším výcvikem můžeme psa připravit na obranu psovoda, ochranu majetku.

Abychom přiblížili práci se psy, která je opravdu složitá a náročná, rozhodli jsme se uskutečňovat ukázky kynologie při různých příležitostech. Dětem chceme přiblížit konologii besedami ve školách a tím bychom chtěli rozšiřovat naši kynologickou základnu. V roce 1999 jsme za pomoci OÚ Horní Lideč získali tři Unimo buňky, které upravujeme jako budoucí klubovnu a sklad. Připravujeme svod mladých psů a v kynologickou soutěž, chceme rozšířit výcvik o tzv. agility, což je překonávání různých překážek se psem.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Kynologická organizace, Horní Lideč
Richard Kovalčík
Horní Lideč 213
756 12 Horní Lideč
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 447 356

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hornilidec.cz

Typ záznamu: Kynologie
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 10:26 hodin