mapa
poende

Život v obci Lidečko [ Encyklopedické heslo ]

V naší obci pracuje řada společenských organizací

- Český Červený kříž
- včelaři
- zahrádkáři
- myslivci
- lyžaři
- fotbalisté
- skauti
- hasiči

V roce 2001 slavili členové Sboru dobrovolných hasičů 90 let od svého vzniku. Tento sbor je nejstarší v obci a po celou dobu plnili jeho členové heslo: "Bohu ke cti - bližnímu ku pomoci." Dosáhli mnoho úspěchů nejenom v boji s ohněm, ale také na hasičských soutěžích. Pravidelně pořádají hasičskou soutěž "O pohár Čertových skal".

Dechová hudba Lidečanka Svazu dobrovolných hasičů byla založena již v roce 1921. Lidečanka hraje při různých příležitostech, jako např. tanečních zábavách, estrádách, přehlídkách, domácích i zahraničních zájezdech. Ve svých valašských krojích navštívila Polsko, Rakousko, Itálii, Francii, Nizozemí a další země. Vydala také 4 kazety s nahrávkami ze svého repertoáru.

Naše pravidelné společenské a kulturní akce:

přehlídka dechových hudeb - první červencová neděle
velikonoční pomlázka
hody a pouť - neděle po svátku sv.Kateřiny
ochotnická divadelní představení
koncerty - v kostele nebo v Kulturním domě
Mikuláš
různé zábavné akce - pro děti i dospělé

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.lidecko.cz

Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 10.03.2010 v 09:08 hodin