mapa
czende


[Fara nebo farní úřad]

Teren NUTS 4: Okres Rychnov nad Kněžnou,

Ilośc zapisów: 2

  • Fara, Kostelec nad Orlicí
  • Fara, Slatina nad Zdobnicí