mapa
poende

Výřez kleče na Smrku

Co se to na vrcholu dělo...
Ten, kdo letos počátkem září vystoupil na Smrk, byl nejspíš zklamaný. Místo ticha rachot motorových pil. Co se to na vrcholu Smrku dělo?

Pojďme se na věc podívat "od lesa." Na hřebeni druhé nejvyšší beskydské hory panují extrémní klimatické podmínky, které jsou určující pro existenci jednoho z nejvzácnějších stanovišť v Beskydech - původních horských smrčin. Rozvolněné, přirozeně řídké porosty, byly s nástupem valašské kolonizace pravděpodobně ještě dále prosvětlovány pastvou ovcí a koz.

Na takové rozvolněné porosty jsou vázány některé vzácné druhy rostlin a živočichů. Například bojínek alpský (Phleum alpinum), podbělice alpská (Homogyne alpina) nebo mochna zlatá (Potentilla aurea), za všechny bezobratlé živočichy jmenujme alespoň motýla makadlovku (Caryocolum cassella), která byla poprvé v ČR objevena až v roce 1994 právě na Smrku (Sitek 1994). Podobné druhové složení motýlů ze skupiny druhů horských smrčin se na Moravě nachází již pouze ve vrcholových partiích pohoří Hrubého Jeseníku (Kuras 2005).

Rozvolněné smrčiny se světlinami plnými borůvek a příměsí jeřábu jsou optimálním prostředím také pro větší živočichy, především kriticky ohroženého tetřeva hlušce.

Popsané prostředí ale v posledních letech stále více trpělo zarůstáním nepůvodní borovicí klečí, která byla v okolí vrcholu Smrku vysazována v padesátých letech a v nižších partiích hory také v osmdesátých letech 20. století. Borovice kleč vytváří kompaktní porosty a velmi výrazně tak mění původní rozvolněný charakter vrcholové smrčiny. Zarůstání nepůvodní kosodřevinou vede k omezování různorodosti smrčiny a činí ji pro bezobratlé živočichy živící se rostlinnou potravou prakticky nekolonizovatelnou (Kuras 2005).

Jak je vidět, jinak dekorativní kleč do beskydských hor nepatří. Proto Správa CHKO Beskydy v souladu s plánem péče o PR Smrk a po dohodě s Lesní správou Ostravice přistoupila k likvidaci této dřeviny (realizuje ČSOP Salamandr). Je zajímavé, že bez detailnějšího zkoumání vypadají světliny dříve plné kosodřeviny, dnes s jednotlivými smrky a jeřáby velice přirozeně, jakoby tam byly odedávna.

Uvědomíme-li si, že vrchol Lysé hory je s výjimkou závěru bývalé severní sjezdovky nevratně poškozený zástavbou, zůstávají nevelké plochy na vrcholu Smrku - zbavené kosodřeviny - nejvýše položeným zachovalým bezlesím v CHKO Beskydy a Karpatech v ČR vůbec (!).

Poznámka k praktické realizaci - prozatím ještě úplně všechna kleč ze Smrku nezmizí. Kvůli omezení jízd bezohledných motorkářů a cyklistů na horských kolech jsme se rozhodli ještě ponechat úzký pás kosodřeviny podél turistického chodníku.

Věříme, že si milovníci hor na novou situaci brzy zvyknou a kromě zlepšeného výhledu ocení i odstranění zbytečného "make-upu" na tváři hory. Vždyť Smrk žádnou kosmetiku nepotřebuje.

Tomáš Myslikovjan, Správa CHKO Beskydy
Převzato ZDE.
Pohledyzlyse
Západ slunce nad Smrkem

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 24 názorů)


28.05.2013 v 22:21Simon

Tak pokud tu kleč vyřezávají v CHKO či dokonce v rezervaci motorovými pilami, tak to nejsou ochránci přírody, ale h....da. Skutečný ochránce a milovník přírody, by to vyřezával ruční pilou. Ale na to budou asi příliš líní. Je to stejně špatné, jako když tam ti motorkáři jezdí na motorkách. Není mezi nimi fakticky rozdíl. Dělají to samé co u druhých kritizují.
Takoví pseudoochránci dělají přírodě a její ochraně medvědí službu.


13.09.2012 v 13:45Karel Pytlík

Singltreky jsou moderní v celé Evropě, je třeba změnit názor a začít je stavět.


03.09.2009 v 20:14tricky

Když jsem tam zas byl na Slunovrat , doufal jsem, že už to tam bude hezké , ale fakt ne.něco pokácené , nechané na hromadách , fakt smutné .
Jediné co tihle EKOLOGISTI udělali je BORDEL V LESE!!!


28.12.2008 v 20:34Tom

Až se zase někde v Beskydech bude ničit kleč, pak to udělejte před Vánocema, aby si ji turisté mohli nabrat jako vánoční výzdobu. Sem tam nějaká větev se dá použít jako stromeček. Aspoň z toho bude užitek


21.11.2008 v 09:04Leny

pro pana Kvasničku: Podívejte se, než začnete opět se svou právnickou mluvou, tak já vám zde podsouvám toto:

1) Pletete si zásadní pojmy, ve svém 1. příspěvku jste považoval Smrk za NP , tedy Národní park, což je zcela chybné a pokud jste se o to opíral, tak je to vaše neohrabanost.

2) Při vstupech do PR Smrk jsou přímo v terénu umístěny informační cedule, kde je zákaz cyklistům jasně vysvětlen a ukázán. Jde vidět, že jste tam nikdy nebyl, nemáte tady tedy o čem diskutovat, neboť nerozumíte problematice.


21.11.2008 v 08:53Leny

Zavítal jsem zde zcela náhodou,ale chce se mi zvracet. tolik napadání, slovíčkaření, výlodu dementů, kteří jen chtějí útočit, nepřenechají práci odborníkům na ochranu přírody a mají nutkání mluvit naprosto do všeho, i toho čemu zcela nerozumí, je naprosto neuvěřitelné. A to prosím kvůli pár hektarům vysokohorského těžko přístupného území. To vůbec nikdo nechápete, že v otázkách plánů péče o rezervace nemáte naprosto kvalifikaci do toho mluvit? Mluví vám taky někdo do vaší práce???
Co se týče cyklistů, tak v PR rezervaci Smrk jsou postaveni na jednu úroveň společně s motorkáři apod....prostě tam mají vjezd zakázán. Normálně bych tam dal značku vjezd zakázán a vybíral bych tam pokuty hajzli jedni, to snad není pravda. Ve městě byste se taky hádali, že do zákazu vjezdu je možné vjet? A že to vlastně ničemu neškodí když do zákazu vjedete? Ne! Prostě byste tam nevjeli, stejně jako byste nejeli na červenou,apod...
Co se týče nějakých tendenčních studií na ČeMBĚ, tak ono zase existuje spousta studíí ukazujících, jak MTB škodí...


03.10.2008 v 21:58Borek

Tak se mi to líbí. Fórum se pěkně rozjelo.
Lomničák a Sněžku jsem použil jako přirovnání. Tak to zas nemusíte brát tak vážně. I s těmi dráty. "Bych natahal" neznamená, že to udělám.
Netvrdím, že můj výklad je podložen zákony.
Pojem trasa KČT jste použil vy jako první.
Já jen zastávám názor, že se hold nedá na kole vyjet všude s ohledem na terén. Tak proč se tam za každou cenu cpát. Prostě někde se bude jezdit na kole a jinde chodit pěšky. A pokud chcete budovat singltreky, tak začněte u značených tras. Tam to nebude nikomu vadit, když budou schůdnější. Aspoň budete mít více argumentů pro vaší věc.
Zdarec.


03.10.2008 v 20:46tomáš kvasnička

borku,

zákon 114 / 1992 neobsahuje žádný paragraf, který reguluje individuální užívání přírodních rezervací cyklisty.

zákon 114 / 1992 neobsahuje pojmy cyklistická trasa nebo cyklistická tras KČT ani pěší trasa nebo pěší trasa KČT.

Váš výklad oprávnění terénních cyklistků k přístup do PR Smrk tedy není nijak podložen.

Vaše věta:

Já taky jezdím některé sjízdné úseky pěších tras, ale s ohledem na pěší turisty. Seznamte se s terény v Beskydech a potom tady do toho mluvte.

podsouvá:

1: že prosazuji bezohledné užívání tras cyklisty, pro takové tvrzení nemáte žadné podklady.

2: že neznám terény v Beskydech, pro takové tvrzení nemáte žádné podklady

3: že se na tomto fóru nemohu vyjadřovat. to je zpochybnění jeho otevřenosti.

Lomnický štít leží na území jiného státu, český zákon o ochraně přírody a krajiny se na něj nevztahuje.

Sněžka leží v národním parku. Vztahuje se na ní jiný paragraf zmíněného zákona než na Smrk.

Obecně by plánování, realizace a údržba rekreačních stezek měly mít co nejmenší vliv na přírodní zdroje. Metodika singltreku je v mnoha, byť ne všech, případech dobrým řešením.

Naopak metoda zákazů a snahy zakonzervovat stavájící (neudržitelnou) síť cest a stezek efektivním řešením není. Odporuje stávající dobré praxi managementu chráněných území.

Byť jsem z nelegálního užívání krajiny motorkáři velmi nešťastný, musím se ostře ohradit proti Vámi navrženému řešení, neboť na životech a zdraví ohrožuje legální uživatele.


03.10.2008 v 20:36R.Švarc

Cyklisté jsou stejnými návštěvníky hor,jako pěší. Na stejných sdílených cestách, jako pěší,tedy i stezek značených KTČ. Pokud není konkrétně stanoveno jinak.

http://www.ochranaprirody.cz/res/data/079/011249.pdf

Ani cyklistům není lhostejné, v jakém prostředí se nacházejí, a jaké zážitky v přírodě zažívají. Tady je ona souvislost s kosovkou na Smrku. Kopec je však jeden z velmi náročných, není součástí hřebene, a svou osamělostí láká jen lidi, kteří touží uniknout z exponovaných stezek typu "Václavák", jako je tomu např.na Lysou horu. Terénní cyklisté se cítí býti pokračovateli turistických tradic naší země.


03.10.2008 v 19:05Borek

Dobrý den.
Pane Kvasničko, nemáte pravdu, cituji "že v rámci těchto pravidel má i v případě NP Smrk legální přístup na značené trasy, tedy i na trasy KČT." Na cyklistické trasy KČT ano, ale na pěší trasy KČT? Kde jste na to přišel. A kdo používá pěší trasu k jízdě na kole, potom je neinformován a je neznalý věci. Je to jako neznalost zákonů. Ta taky neomlouvá. Už jsem to napsal dříve. Ať se na kole jezdí tam, kde to je vhodné. To byste potom mohli jezdit na Sněžku nebo Lomničák. Já taky jezdím některé sjízdné úseky pěších tras, ale s ohledem na pěší turisty. Seznamte se s terény v Beskydech a potom tady do toho mluvte. Budovat singltreky na vrcholy jako jsou např. Lysá hora, Smrk, Kněhyně, Travný a jiné je nesmysl. Tím A proti motorkářům bych natahal ostnaté dráty. Nic jiného na ně totiž neplatí. Všchni jsme chtěli demokracii, a místo ní tady máme spoustu svinstev a benevolence.


PŘEDCHOZÍ PŘÍSPĚVKYNEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Zveřejněno 23.09.2008 v 07:29 hodin