mapa
poende

Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře

Co nového okolo obnovy Bezručovy chaty?
Ukázka ze zajímavého článku pana Steskalíka:
Po dlouhém době mohu konstatovat,že byl konečně vydán souhlasný posudek nezávisléhoauditora Dr.Macháčka na zpracovanou ekologickou zprávu EIA. To znamená,že nebyly z hlediska ekologického schledány závažné překážky pro stavbu Bezručovy chaty na Lh.

V té škále mnoha povolení a stanovisek, je tento posudek jeden z nejdůležitějších. Znamená to,že jsme udělali krok dopředu,ale vyhráno ještě zdaleka není.Pro vydání územního rozhodnutí nám schází vyjádření ministerstva životního prostředí a pokud se do toho zase vloží "škůdci",může se všechno ještě zkomplikovat.Takže nejásejme dopředu a buďme i nadále trpěliví a pracovití.Myslím,že není třeba zdůrazňovat,že usilujeme o dobrou věc.Jak říká významná enviromentalistka,RNDr. Koutecká, z těch všech zel na Lysé hoře je stavba Bezručovy chaty to zlo nejmenší.

Klub českých turistů nechce vybudovat chatu s pomocí státu,,sponzorů a veřejnosti, proto, abychom zde "dělali byznys" ,nýbrž proto,aby chata sloužila široké veřejnosti, zajišťovala servis za rozumné ceny,tak jak je tomu na př. v ÖTK,v Rakousku,nebo v Německu. Čím více lidí se bude na této výstavbě podílet,tím více si toho budou všichni vážit. A není to jen o Bezručové chatě,kde plánujeme mimo jiné i stálou výstavu zaměřenou na floru a faunu v Karpatech,na její ochranu,na enviromentální výchovu mládeže, ale je to i o zlepšování životního prostředí v celém regionu,o defininování hranice stezek o udržování turistického značení atd.

Je třeba stanovit pravidla provozu a pohybu v přírodě a současně určit mechanismy a opatření,které budou zajišťovat kontrolu a dodržování těchto pravidel. Tomu zůstáváme stále hodně dlužní,ale blýská se na lepší časy. Nebuďme proto pasivní a lhostejní,příroda nám skýtá mnoho krásných zážitků a pohyb v horách je pro naše zdraví důležitý.Mějme sílu a odvahu, chraňme ji.
Celý článek od p.Stejskalíka si přečtete po kliknutí ZDE.
Článek místopředsedy KČT Jaroslava Šlechty zveřejněný v časopisu Turista po kliknutí ZDE.
Bezručova chata
Bývalá Bezručova chata

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 28.02.2009 v 09:13 hodin