mapa
poende

Za srážkově bohatší květen 2010 nemůže vulkanický popel

Stanovisko Českého hydrometeorologického ústavu
Během služby na meteorologické stanici Lysá hora, ale i mimo, nám lidé kladou otázku zda za současné počasí může islandská sopka s nevyslovitelným názvem - Eyjafjallajökull.
Proto si dovolujeme uveřejnit stanovisko Českého hydrometeorologického ústavu:
V posledních dnech se několikrát ozvala naše média s žádostí o vyjádření, zda za nynější chladný a srážkově bohatý květen v České republice zodpovídá islandská sopka Eyjafjallajökull, která začala produkovat vulkanický popel 14. dubna 2010 a trvalo 6 týdnů, než se utišila. Objevily se názory, že v atmosféře je kvůli sopečnému prachu nadbytek kondenzačních jader, která jsou příčinou vysokých srážkových úhrnů a oblačného počasí.

Konzultovali jsme problém s řadou odborníků z ČHMÚ, s meteorology i klimatology. Všichni se shodli v tomto: Atmosféra obsahuje nadbytek přirozených kondenzačních jader, nezbytných k tvorbě oblačnosti a srážek. Jedná se o ledové krystalky a pevné částice, které se do atmosféry dostávají různými způsoby. Přidáním dalších kondenzačních jader tvořených sopečným prachem na situaci nic nezmění, nepovede to ke zvýšení intenzity a množství srážek.

Islandským vulkanickým prachem byla zasažena především západní Evropa. Tam by proto vzhledem k největší koncentraci kondenzačních jader muselo padat nejvíce srážek, ale v poslední době je naopak v západní Evropě počasí zpravidla málo oblačné a podstatně méně srážkové než u nás (viz pohled na oblačnost na snímku NOAA zde v obrazové příloze). Vulkanický prach se nyní již nad Evropou nevyskytuje, ale kritické srážky v ČR se objevují v uplynulých několika dnech — na jejich vzniku se již nemohou podílet kondenzační jádra tvořená vulkanickým prachem.

Příčiny současného chladnějšího a deštivějšího počasí je stále trvající záporná fáze severoatlantické oscilace (NAO, North Atlantic Oscilation). Při četnější kladné fázi jsou tlakové útvary situovány tak, že v oblasti Islandu se vyskytuje tlaková níže a nad Středomořím tlaková výše. Proudění mezi těmito útvary potom vede od jihozápadu k severovýchodu a ve většině Evropy je obecně teplejší zimní počasí. V zimě 2009/2010 se však velmi často uplatňovala záporná fáze NAO, kdy se v oblasti Isladnu a Severního moře naopak udržuje tlaková výše a nad Středomořím tlaková níže. Proudění mezi těmito útvary vede od severovýchodu k jihozápadu až jihu, a do střední Evropy tak přináší studený a vlhký vzduch ze subpolárních oblastí. Střídání kladných a záporných fází NAO je přirozeným chováním atmosféry, probíhá s větší nebo menší pravidelností (zatím nelze přesně předpovídat) a můžeme říci, že nadále budou některé zimy chladnější a jiné teplejší, vliv letošní erupce sopky Eyjafjallajökull na tuto cirkulaci je mizivý nebo vůbec žádný.

Některé klimatické modely už na přelomu 2009/2010 předpovídaly chladné období nejméně do června 2010, což se nyní naplňuje. V době vydání těchto předpovědi však ještě v sopce Eyjafjallajökull žádná erupce neprobíhala.

Tento článek vyjadřuje stanovisko ČHMÚ k otázkám vlivu sopečného prachu na současný stav počasí v ČR.
Převzato ZDE.
Sopka
Sopka Eyjafjallajökull

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 01.06.2010 v 12:20 hodin