mapa
poende

Na Lysé hoře vyroste nová Bezručova chata

Informace Klubu českých turistů
Investor: Klub českých turistů, oblast Moravskoslezská Ostrava

Celkový rozpočtový náklad: cca 30 mil. Kč

Přípravné práce + PD + stavební řízení: v roce 2011 až 2012

Zahájení výstavby chaty: v roce 2012

Ukončení výstavby chaty: v roce 2015
Jak bude nová chata vypadat?

V souladu s Urbanistickou studií chceme aktivně přispět ke zlepšení poměrů na Lysé hoře, zajistit solidní servis s dostatečným, vyhovujícím sociálním zařízením pro návštěvníky Lysé hory. Lidé by měli mít možnost v případě špatného počasí se ukrýt, usušit a občerstvit. V chatě bude rychlé občerstvení a restaurace se stodvaceti místy u stolu.
Obnovená chata bude vlastně replikou vyhořelé Bezručovy chaty, avšak interiér bude vybaven moderním, ekologickým zdrojem vytápění, s rekuperací, s použitím solár. a fotovolt. zařízení, s důrazem na úspory energie a tepla,
s moderním řešením odpadních vod a vodním hospodářstvím. Bude řešena jako nízkoenergetický, technologicky moderní dům.
Měla by zde být trvalá výstava karpatské flory a fauny, pro environmentální výchovu dětí a mládeže. Bude zde projekce filmů o ochraně přírody a historii Beskydské oblasti. V chatě bude rovněž instalován dalekohled pro pozorování oblohy i krajiny. Východní štítová zeď nové chaty bude využívaná jako lezecká stěna.
V původní Bezručově chatě bylo 25 lůžek. Dnes je na Lysé hoře v ostatních objektech cca 80 postelí, které jsou v průběhu roku využívány jen z malé části, proto jsme omezili kapacitu ubytování v nové chatě na 12-14 lůžek, plus byt pro chataře. Pokoje budou se sociálním zařízením a jsou uvažovány pro klientelu s krátkodobým pobytem, na příklad pro období inverze, nebo východ slunce a podobné příležitosti.
Vydané územní rozhodnutí obsahuje velké množství tvrdých podmínek, které musíme respektovat. Staveniště, parcela pro výstavbu se nachází v I pásmu ochrany přírody a v sousedství NPR Mazák. Vliv stavby na životní prostředí
byl posuzován v nejvyšším režimu EIA. Čas pro vlastní realizaci stavby je stanoven, či vymezen pouze na dobu od půlky července do konce září, což je
velmi krátká doba. Tato skutečnost klade velké nároky na organizaci výstavby.

Po dokončení stavby chaty bude stávající provizorní klubovna Šantán odstraněna a celý okolní prostor bude komunikačně definován, terén upraven, a ozeleněn.
Více informací o plánované výstavbě chaty po kliknutí ZDE.
Průvodní zprávu o výstavbě, veřejné sbírce, atd. si můžete stáhnout ZDE.
Bezručova chata
Bývalá Bezručova chata

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 16 názorů)


26.07.2011 v 23:50Ondřej K., Ostrava

Názor na architekturu je vždy otázka osobního vkusu, nemá cenu se přít o to, zda je dům hezký, či není.
Každá budova je v přírodě/na horách cizorodý prvek, tvar střechy na to nemá vliv.
Původní chata byla postavena v roce 1935, před téměř 80 lety. Troufám si tedy tvrdit, že ji navrhovali a stavěli "naši moudří předci, kteří znali podmínky v horách".
Používat "zdravý selský rozum" je naprosto vpořádku, ale to neznamená, že nápad či myšlenka, které se tomuto rozumu vymykají jsou nutně špatně. Tvrzení, že "o technických výhodách této varianty (tedy sedlové střechy) není třeba diskutovat" je poněkud arogantní a hloupé, zvlášť pokud ji vyslovuje laik.
Sedlová i pultová střecha totiž mají každá své výhody i nevýhody.
Uvažováno selským rozumem - na sedlové střeše se větší vrstva sněhu neudrží a sjíždí - na ty co stojí dole, strhávaje s sebou podokapní žlab. Aby k tomuto jevu nedocházelo, instalují se na střeše sněhové zachytávače. Takže - 1,5m mokrého sněhu na střeše zůstává. Pravda, krov sedlové střechy toto zatížení přenáší snadněji, má ale složitější a na provádění pracnější konstrukci. Chata se v roce 1978 (tedy po 43 letech) zřítila vlivem požáru, ne "obrovským nahodilým zatížením sněhem", se kterým statik zjevně počítal (byl to koneckonců náš moudrý předek). Mimochodem, větší problém, než rovnoměrné zatížení sněhem, bývá nahodilé dynamické zatížení od pohybujících se osob např. na terasách, pochozích střechách a pod.
Využití prostoru pod sedlovou střechou je také diskutabilní - při stejné výšce budovy by objem podkroví byl cca poloviční oproti objemu nejvyššího podlaží v případě ploché/pultové střechy.
Vícepráce, o kterých se zmiňuje pan Tomek, nejsou žádnou populární disciplínou současného stavitelství, ale standardní součástí stavby odjakživa. Sebelepší stavební průzkum nezaručí neměnnost podmínek na staveništi, nikdy nevíme, na co narazíme např. při výkopech, atp. Kvalifikovaný stavební dozor dokáže posoudit uznatelnost vícepráce. Kvalifikovaný a neúplatný - stavební firmy to na něj samozřejmě zkouší.

Schiestlhaus - nebyl jsem se tam osobně podívat. Znám jej pouze z fotografií a krátkého popisu. Je to opravdu pozoruhodná stavba, ale nevím, čím má připomínat "stodolu". Ve střední Evropě se v lidovém stavitelství stodoly tohoto tvarosloví nikdy nevyskytovaly. V Alpách dost sněží, více než v Beskydech, a přesto má pultovou střechu. Žeby Schiestlhaus navrhovali nýmandi?

Co se týká ekonomiky provozu horských chat - tomu nerozumím, ale názor pana Stejskalíka se mi jeví v tomto směru jako realistický a rozumný a velmi KČT v těchto aktivitách držím palce.


Takže pane Petře, já jsem ten turista, kterému se stavba s rovnou-pultovou střechou líbí.

Neberte, prosím, mé občasné citace diskutérů jako neomalenost, i když připouštím jistou jízlivost, za kterou se omlouvám.


16.07.2011 v 22:28Igor

Vážení nadšenci, nechápu o co stále usilujete.
Buď mám finance zajištěné a stavím nebo nemám, a tudíž nemohu stavět. Proč by měli lidé přispívat na veřejnou sbírku? Aby si potom někdo mastil kapsu, až bude chata v provozu?
Asi jste si nevšimli, že je jiná doba.
Dvě brigády? A co dále s 1/3 fin. prostředků?


19.06.2011 v 16:56průvodce

Jen doufám až bude chata stát, jestli bude teda stát, že nepadne do rukou nějakému podnikavci co bude uvažovat nová chata = exkluzivita = přemrštěné ceny = nic pro "socky" a jen pro VIP.


18.06.2011 v 17:28Radek

Po pravdě napíšu, nevím proč se stále trvá na kopii Bezručovy chaty, její vzhled si už moc nepamatuji a z obrázku je to taková kostka, která se moc do hor nehodí. Líbilo by se mi něco co patří do hor do Beskyd, nemyslím tím návrh, který je v Plesnivce, ten se hodí spíše na Valašsko. Jinak už se těším na novou chatu a přeji organizátorům stavby, aby už nepřišly žádné nesmyslné podmínky a připomínky k výstavbě.


16.06.2011 v 19:54Tomek

Pěkná diskuze, Vážení přátelé. Některé názory jsou ale mimo, nemyslíte pane Dane.
Už ten podpis je příznačný pro Vaše myšlení.
Tomek


16.06.2011 v 11:36JAN

K diskuzi o tvaru střechy. Nejsem stavař , ale z mého prostého "selského rozumu" mi vychází stanovisko, že naši předkové byli moudří, znali podmínky v horách a na svá stavení dávali sedlové střechy. Snad by to pro nás dnešní mohlo být poučením. A ještě na závěr - hlavně , že nová , důstojná, chata bude! Díky za trpělivou a úmornou práci funkcionářů Klubu českých turistů.


16.06.2011 v 10:44L. Pánek

Jakožto turista a poměrně častý návštěvník Lysé hory se zájmem sleduji vše, co se kolem obnovy Bezručovy chaty děje.
Nesmírně si vážím úsilí, které při překonávání "úřednického šimla" vyvinuli všichni zainteresovaní, že se nenechali otrávit byrokratickou mašinérií a podrazy pseudoochránců přírody.
Nedivme se, že po tom všem chtějí, aby obnovená chata byla nejen provozuschopná, s co možná nejekonomičtějším provozem (jaký její poloha dovolí), ale také aby zapadala do rázu krajiny a nestala se další jizvou na tváři malebných Beskyd.
Nevzhledných staveb se v době budování reálného socialismu vystavělo v naší oblasti více než dostatek.
Bohužel věrná kopie původní Bezručovy chaty, která je považována za jedinečný horský funkcionalistický objekt, působí na vrcholu hory do určité míry nemotorným dojmem. Objekt může být jedinečný, ale musí být také správně zasazen do krajiny. Vítám a podporuji úsilí p. J. Stejskalíka o změnu typu střechy z pultové na sedlovou. O technických výhodách této varianty není třeba diskutovat. Co se týká pohledu odspodu, tak bych na rozdíl od p. Stejskalíka ještě přitvrdil - on vidí konečnou stanici lanovky, já zase velkokapacitní kadibudku..
Pro zachování architektonického řešení z 30. let minulého století stačí zhotovit a vystavit na vhodném místě miniaturu původní chaty.
Držím palce pro prosazení úpravy vzhledu chaty.


13.06.2011 v 17:43Karel Sehoř

Všichni můžeme vidět, že na vrcholu Lysé hory nesjou pro návštěvníky uspokojivé podmínky. Proto jsem vítal každou snahu po změnách, které by vedly k jejich zlepšení. Napřed to byla urbanistická studie vrcholu Lysé hory, potom zájem KČT na obnovu Bezručky a zájmy dalších soukromých subjektů. To, že skloubení různých zájmů a jejich realizace trvala tak dlouho je jiná písnička a byla několikrát popsána i v časopise Turista.
Členové KČT mohou být spokojeni, že po územním rozhodnutí již snad novou Bezručovu chatu konečně postavíme. Dnes se pracuje na projektu stavby vč. inženýrských sítí. Po pravdě řečeno bylo by nanejvýš hloupé nadělat si nyní nové problémy napříkald tím, že se nedohodneme na typu střechy. (Osobně si myslím, že klasická sedlová střecha je vhodnější, ale dám na odborníky a budu vděčný za jejich návrh).
Co se týká rentability investice, také si nemyslím, že se náklady na výstavbu někdy vrátí investorovi, tedy KČT, ale předpokládám, že si alespoň bude vydělávat na provoz. Také doufám, že v soutěži o dodavatele cenu co možná snížíme a budeme bedlivě kontrolovat výdaje. Je to důležité zvláště tehdy, počítáme-li s částí peněz krytých veřejnou sbírkou. Již nyní je nutné poděkovat každému, kdo se na ní podílí či bude podílet.
Cílem turistů by mělo být, pomoci při stavbě chaty a po jejím dokončení se k ní chovat tak, aby mohla co nejlépe a co nejdéle sloužit všem návštěvníkům.


11.06.2011 v 20:44vlk

Už aby Bezručka stála, ať se změní to nekulturní, nedůstojné prostředí. Šantán je odepsaný, má sice raperskou atmosféru ale je shnilý cugrunt. Větší příval sněhu může způsobit katastrofu. Pokud bude nová Bch. ve stejném duchu jako ta stará, tak tam bude prima atmosféra. K ochraně přírody není ani tak třeba peněz jako výchova lidí, kteří si zkracují cestu, nerespektují značení na stezkách a ještě
dělají svinčík !


10.06.2011 v 14:55to ti neřeknu

proč má být odstraněn šantán spíše ta bezručova chata by měla jít pryč a 30mil.kč ma jit na zachování přírory v beskydech a hlavně na lysé hoře


PŘEDCHOZÍ PŘÍSPĚVKYNEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Zveřejněno 27.07.2011 v 11:27 hodin