mapa
poende

Aktuální report k přípravě stavby Bezručovy chaty na Lysé hoře - říjen 2011

O přípravě obnovy Bezručovy chaty
Stručná informace pro ty, co se opravdu o dění na Lh zajímají, případně co se přímo aktivně na přípravě obnovy Bezručovy chaty (Bch) podílejí.
Ve vydaném územním rozhodnutí pro obnovu Bch., z ledna letošního roku dochází k několika změnám. Mezi KČT a firmou AK 1324 byla uzavřena následující, reciproční dohoda. AK 1324 umožní napojení na čistírnu odpadních vod (ČOV) a KČT za to umožní sousedům, firmě AK 1324 vypouštění vyčištěných vod na parcelu KČT.
Další změna spočívá v tom, že KČT bude odebírat pitnou vodu z Radiokomunikací, vodovodní přípojkou přes pozemek AK a dále, že zásobníky na pitnou a požární vodu (2x25m3) budou umístěny mimo hlavní objekt chaty.
Výše uvedené změny jsou výhodné pro obě strany a KČT tím ušetří finanční náklady které by byly spojené s realizací ČOV.
Pokud jde o vlastní realizaci chat na Lh, AK 1324 je oproti KČT zvýhodněna tím, že má v bezprostřední blízkosti zdroj el. proudu, zdroj pitné vody a má svoji ČOV. KČT musí všechny přípojky poměrně nákladně vybudovat. Kromě toho čeká KČT oprava vodovodu na Větry, kde je silný zdroj vody, který posílí vrchol Lh zásobováním pitnou vodou.
Výše uvedené změny znamenají pro KČT navíc i další administrativní zátěž. Se všemi účastníky řízení musí být projednány výše uvedené změny. Pomocí tzv. Věřejné právní smlouvy se ve zkrácené lhůtě projednává územní rozhodnutí a stavební povolení.Tyto činnosti zajišťují projekční firmy Arkos a Koneko..

Ke stále se opakujícím dotazům znovu sděluji. Klub českých turistů je nestátní, nezisková organizace, která už od roku 1888, na místech se ztíženou dostupností buduje útulny, turistické chaty, rozhledny apod. Tyto stavby se staví z veřejných prostředků, z veřejných sbírek a sponzorských darů pro pěší a cykloturisty. Stejně tak se děje v Německu, v Rakousku, ve Slovinsku a dalších evropských zemích. Klub českých turistů není a nebude byznys podnik, poskytuje služby a servis za lidové ceny a slouží veřejnosti. Výtěžek z této činnosti se vrací zpět do údržby objektů, případně do značení turistických cest. KČT nemá ambice soutěžit s vedlejší soukromou firmou na Lysé hoře v tom, kdo dříve postaví chatu. Naše finanční i stavebně technické podmínky jsou nesrovnatelně těžší a komplikovanější. Sháníme peníze pomocí Veřejné sbírky, pomocí sponzorů, a jsme si vědomi, že některé práce si budeme muset udělat brigádnicky sami, protože na všechno peníze asi nebudou..
Na Lysé byly dříve dvě turistické chaty, v tomto směru se zde nedějě nic nového. Pro turisty a návštěvníky Lysé hory to bude jen dobře, protože budou mít možnost volby, konkurence bude ceny držet na přijatelné úrovni.
Problém je ale v tom, že malý prostor vrcholu Lh je urbanisticky přecpán, není na to pěkný pohled. Dříve, ještě před válkou zde stály pouze dvě turistické chaty. Nebylo tady monstrum Radiokomunikací, válcovenská chata, chata horské služby atd., vrcholu vévodil dřevěný kříž a ne betonový obelisk.
Ve velkém územním plánu Beskyd, stejně jako v Urbanistické studii (z roku 2000) bylo vždy počítáno pouze s obnovou Bezručovy chaty. Na místě Plesnivky měla vzniknout odpočivná zóna s lavičkama, s obnovou Slezské chaty nebylo v urbanistickém projektu nikdy uvažováno. Proč to nakonec dopadlo jinak, mi není známo.


Pokud však bude mít soukromá firma AK 1324 dostatečnou finanční sílu a stavbu Slezské chaty rychle dokončí, pro turistickou veřejnost to bude přínos, bude zde důstojné zázemí. a a zlepší se občerstvovací služby.
Návštěvnost Lysé hory enormně stoupá, požadavky na občerstvení a na základní servis rostou. Bufet Šantán ani Kameňák nestačí uspokojit současné návaly návštěvníků. Dnes už je jasné, že ve špičkách, kdy je na vrcholu 3-5 tis. lidí takový nápor ani jedna chata nezvládne.
KČT obnovuje Bch z veřejných prostředků, bude hodně záležet na tom jak rychle se nám podaří zajistit dostatek financí.. V současné hospodářské krizi to není jednoduché. Lidé na novou chatu přispívají formou DMS a také finančními dary. Ostravský Magistrát nedávno odsouhlasil částku 300tis., Krajský úřad přislíbil finanční příspěvek ve výši 10 mil. Magistrát FM přispěl částkou 100tis, firma Lesostavby, firma Techn. služby a.s., firma Liška a Frýdecká skládka a.s. nám hodně pomohli při přípravných stavebních pracích. Další jednání se sponzory probíhají.

Když uvážíme, že skoro celý červenec propršel, tak můžeme být letos s postupem přípravných prací spokojeni.
Ušetřili jsme cca 1mil.200tis. Kč. za nákladní dopravu, za poplatky, za odpad na skládce, za zemní a bourací práce a také za práci kterou provedli obětaví a nezištní brigádníci.
Za všechny finanční dary, ale i za materiální a technickou pomoc a za brigádnickou pomoc všem děkujeme.
Poslední aktuální zpráva:
28.10. se uskutečnila na Lh další brigáda, zahájili jsme práce na opravě vodovodu na Větry. V počtu šesti lidí jsme udělali kus pořádné práce, pracovalo se ve větru prakticky celý den. Pokud příznivé počasí dovolí, budeme pokračovat na opravě dokud to půjde.
Vodovod je z třicátých let, z lokality na Větrech, kde je podzemní zásobník vody. Na vrchol Lh jde potrubní vedení o průměru 40mm, v délce téměř 400m, s výškovým převýšením 120m. Vodovod byl proveden turisty Slezské župy v roce 1930. Je veden v příkrém svahu, ve velmi těžkém terénu, místy v drolivé skále. Před osmi léty přestal fungovat, někde na trase došlo k poruše.
Celá trasa je vypískaná hledačkou, vyznačená, teď je na nás abychom potrubí opravili a zprovoznili.
Vodní zdroj na Větrech je trvalý, s kvalitní pitnou vodou, pitná voda je stále dražší, proto chceme být v zásobování vodou co nejvíce samostatní. Z Radiokomunikací budeme dokupovat vodu jen když nám naše vlastní pochybí.

Hlubinné vrty pro tepelné čerpadlo (celkem 500m) už letos asi nestihneme. Máme skoro všechna souhlasná vyjádření, stále však chybí souhlas z ministerstva životního prostředí.
Bohužel, u nás nejde nic hladce, na to jsme si už zvykli, tato práce zůstane asi až na jaro.
Pokud budou nějaké dotazy z řad turistů či veřejnosti k výše uvedenému projektu na Lysé hoře, pište na můj email: plusline@seznam.cz
Pěkné podzimní dny přeje Jiří Stejskalik - ved. techn. sekce KČT
Bezručova chata stavba
Základy budoucí Bezručovy chaty

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 6 názorů)


14.11.2011 v 21:11Tom

Měl jsi mu Parťáku nekopat do prdele. Asi to byl nějaký závistivec. Málo lidí na brigádě? A proč by měli chodit? Většina lidí má dost starostí sama se sebou, aby přežila. Co z toho budou mít? Budou pomáhat, aby potom mohl nájemce vydělávat? To se dneska nenosí. Druhá chata roste bez brigád.


14.11.2011 v 08:43Parťák

Co se ti nelíbí na oplocení??Je pevné a dost vysoké.Jinak jsem tam byl přes týden a nějaký zoufalec(turista asi ne)tam ničil plot...já ho nafotil a předal k dalšímu šetřeni.Jinak tepelné čerpadlo je dobrý nápad.Nevím jen proč na brygádu je tak málo lidí.....


09.11.2011 v 19:55V

Tepelné čerpadlo? To je investičně hodně nákladná věc! Nějak mi to nejde dohromady s tím, že se shání každá koruna - dotace, sbírky, brigády...


01.11.2011 v 22:10Tom

Nejde o bezpečáka. Jde o bezpečí lidí. A že jich kolem projde hodně moc, to asi někomu nevadí. Mé pocity jsou smíšené.


01.11.2011 v 08:06Tom

Jo spoléhají na to ,že tam žádnej bezpečák nepoleze!


31.10.2011 v 21:59Tom

Dobrý den.
Je to všechno pěkné. Na zimu bych staveniště Bezručky pořádně oplotil. Divím se, že to dosud není provedeno. Někdo tam zahučí a bude sec-mazec.


Zveřejněno 30.10.2011 v 21:24 hodin