mapa
czende

Aktuální report KČT – červenec 2012

Novinky okolo výstavby Bezručovy chaty
Vážení přátelé,

v této zprávě chceme informovat turisty a naše příznivce o novinkách v KČT, oblasti Moravskoslezské, o důležitých událostech, které se staly v posledních týdnech.
Využíváme současné technické vymoženosti, mediální pojítko, které nám umožňuje přiblížit aktuální stav a seznámit turistickou veřejnost s činností klubu na Lysé hoře.
Pokročili jsme o kus dále ve věci přípravy stavby obnovy Bezručovy chaty na Lysé, a také se nám podařilo posunout dopředu ve věci rekonstrukce chaty na Prašivé.
Hned na začátku uvádíme jednu důležitou změnu, která nastala ve složení řídící komise pro výstavbu Bezručovy chaty (Bch). Vedení KČT v Praze jmenovalo místo ing. Šlechty do vedení řídící komise ing. Jana Havelku, dlouholetého předsedu KČT, (nyní čestný předseda), který je zárukou toho, že nebude docházet k podobným nedopatřením a excesům jako v loňském roce.
Od března letošního roku pracuje komise ve složení, vedoucí ing. Havelka, členi komise jsou dr. Homolka, ing. Boháč a Stejskalik.

Dnes můžeme také konečně veřejnosti sdělit, že máme stavební povolení. Bylo vydáno Stavebním úřadem ve Frýdlantě 9.5 2012, s nabytím právní moci 1.6.2012.

Na konci loňského roku vznikla při technické sekci KČT v Ostravě hospodářská rada, která si vytýčila mimo jiné podporovat obnovu Bch, připravit podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele Bch, spravovat a organizovat finanční sbírku na stavbu Bch, zajistit rekonstrukci turistické chaty na Prašivé, organizovat brigády a další úkoly, které by měly v budoucnu oživit a rozšířit činnost KČT.
Rada si vzala za své také úkol pracovat více se školními dětmi a mládeží. Pracovní název „Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody“ naznačuje jakým směrem se chceme dát. Zatím je tato myšlenka v plenkách ale po poradě se Správou CHKO, s Ostravskou univerzitou a ČSOP se ukazuje, že je to dobrý a prospěšný nápad. Úzce to souvisí s podmínkou s územního rozhodnutí, tj. vybudovat v nové chatě trvalou enviromentální výstavu.

Chceme pro tento program získat Ministerstvo školství, Krajský úřad v Ostravě
a především základní školy v našem regiónu. Chceme pro tuto činnost získat také studenty Pedagogické a Přírodovědecké fakulty v Ostravě.

V průběhu června HR zahájila přípravu pro výběrové řízení na zhotovitele suterénu Bch. Ing. Rosmanit zpracoval zadávací a soutěžní podmínky včetně výzvy všem uchazečům. S předběžného průzkumu vyplynulo, že ne každá firma si troufá na Lysé stavět. Poptávku obdrželo 5 firem, nejpříznivější cenovou nabídku podala Teplotechna a.s. Ostrava, která byla hodnotící komisí vybrána jako vítěz tendru (tato firma staví na Lh chatu pro AK 1324).
Máme projektovou dokumentaci, máme finanční prostředky, máme vybraného zhotovitele můžeme tedy stavbu Bch zahájit.
K podpisu smlouvy o dílo, a předání staveniště by mělo proběhnout v nejbližších dnech, stavba Bezručovy chaty bude zahájena 16.7. 2012.

V podmínkách stavebního povolení je stanoveno, že před uplynutím tohoto termínu (15. červenec) je jakákoliv stavební činnost na Lysé hoře kvůli hnízdění ptáků zakázána. K tomuto nařízení jsou sice kritické připomínky, musíme to však respektovat. Hlásíme-li se k ochraně přírody a krajiny, musíme stanovené podmínky plnit.
Jsme v jednání s osobou, která bude zajišťovat v průběhu stavby ekologicko-biologický dozor. Do doby zahájení stavby musíme jméno autorizované osoby nahlásit na Správu CHKO a na Stavební úřad.

S ochranou přírody a krajiny a s bezpečností návštěvníků Lh souvisí další poznámka, nebo spíše upozornění. Těsně pod vrcholem (u kříže) budou provedena opatření, zábrany a šipky, které nasměrují návštěvníky Lh na chodník, po kterém je možné projít pod Meteorkou a chatou Horské služby (vyjdete u „válcovenské chaty“).

Žádáme tímto návštěvníky Lysé hory, aby respektovali změnu červeně značené trasy pod vrcholem LH a aby se řídili podle nově instalovaných směrovníků.


Využíváme této příležitosti, abychom poděkovali všem obcím, městům, Kraji a také lidem, občanům, kteří doposud přispěli na konto Veřejné sbírky v Raiffeisenbance na

č.ú. 330010033/5500

a také dárcům a sympatizantům, kteří poslali dárcovskou DMSku, na

DMS GIGULA na číslo 87 777Jsme rádi, že můžeme podat příznivou zprávu také ve věci správy chaty Prašivá.
V loňském roce jsme slavili 90 let trvání této chaty. Hospodářská rada, hlavně zásluhou Bc.Martina Jaterky získala finanční prostředky na rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí chaty, které je v mizerném stavu a kterým se rozhodně nemůžeme chlubit. Finanční dotace z NADACE OKD a podpora z Ministerstva školství by měla pokrýt i pořízení WC pro vozíčkáře a snad i další úpravy sociál. zařízení v I NP.
Jsme na začátku dlouhé cesty, oprava chaty na Prašivé si vyžádá velké finanční prostředky, v této těžké době se budou obtížně zajišťovat. Přesto věříme, že postupnými kroky, po etapách se nám podaří chatu rekonstruovat.


Na závěr také něco o naší osvětové, výchovné činnosti. Naše výchovné, naučné panely, které rozmísťujeme na značených trasách mají úspěch.
S finanční pomocí Krajského úřadu vyrábíme a osazujeme interaktivní panely, které jasně vysvětlují návštěvníkům hor, jak dlouho trvá rozpad odhozeného odpadu v přírodě (plast. láhve, plechovky, papíru apod.).
S radostí můžeme konstatovat, že na trasách kde tyto panely již stojí se to viditelně projevilo.
Se skauty a s „tomíky“ organizujeme pravidelný úklid na značených stezkách a zdá se, že se blýská na lepší časy. Tady je třeba poděkovat vedoucímu ostravských tomíků ing. Kašovskému, který při úklidu v horách se svým odborem TOM (turistické oddíl mládeže) dělá obrovskou, záslužnou práci.
Od března letošního roku se uskutečnilo několik brigád na Lysé, nebo ve prospěch našeho záměru na Lh. Lidé se stále více zajímají o dění v Beskydech, do Veřejné sbírky pomalu ale jistě přibývají finanční příspěvky. Tady je třeba vyzvednout obětavou a trpělivou práci, nebo vůli a houževnatost Davida Grygara, bez nich a bez dalších kamarádů by to na Lysé opravdu nešlo.Díky pomoci a pochopení Krajského úřadu můžeme také neustále pracovat na zdokonalovaní turistického značení v celém našem kraji. Naši dobrovolní značkaři pod vedením Mirka Karase si zaslouží za svou obětavou práci absolutorium, mají srdce a nezdolnou vůli.

K pořádku a úklidu ještě jedna poznámka. Doslova neštěstí jsou odpadní koše v lokalitě Lukšinec, je tu nepořádek jako někde na skládce! Obec je tady instalovala s dobrým úmyslem, ovšem zapomněla, že odpad je také třeba pravidelně odvážet.
Odpadní koše v horách je zásadní omyl!! Každý návštěvník hor si musí svůj odpad odnést se sebou, domů.

Dodržujme v horách čistotu a ohleduplnost, úctu k přírodě a krajině, příroda a moudří lidé jsou naše největší bohatství.

Buďme pozitivní, blbá nálada nic neřeší, když se potkáme, raději se s úsměvem pozdravme.Přeji krásné letní dny
Jiří Stejskalik
ved. techn. sekce KČTPS: Víte o tom, že model Bezručovy chaty je vystaven v Ostravě, na náměstí před muzeem?
Staré foto
Historický snímek Bezručovy chaty

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 4 názory)


29.07.2012 v 23:59Byval lyzar na Lyse

Plny souhlas s Bobem


17.07.2012 v 13:08Bob

Nejen odpadkové koše, ale i bilboardy do přírody nepatří včetně reklam na chatách , plotech a dalších objektech. Doufám , že nové chaty budou ukazovat horskou architekturu a nebudou to reklamní plochy. To platí i pro různé cedule naučných stezek, ty také ruší krajinný ráz. V dnešní době inteligentních mobilních informačních sítí je to drahý a na údržbu náročný přežitek. Jsem za to aby na nových chatách byly informační centra, kde návštěvník LH najde vše co potřebuje. V terénu musí stačit značení rozcestníky a u chat a na výchozích bodech jako nádraží i mapa. Přírodu nechme přírodou, a už vůbec nepotřebujeme cedule uděláno z dotací EU, stejně jsou to naše peníze .....


16.07.2012 v 23:05Vlk

Vážený příteli,
Šantán náš milovaný to má už spočítané. V loni když jsme dělali nový boční vstup,museli jsme vestavět ocelové výztuhy protože stěny jsou od spodu kompletně shnilé.Nechci domyslet co by mohlo nastat, kdyby na střechu napadlo 2m mokrého sněhu.
Je mi to moc líto ale nic netrvá věčně, objekt bude mít brzo 80 let a nemá v podstatě žádný základ.
I tak se však může stát že než se podaří postavit v současné krizi novou Bch uplyne ještě hodně času.


12.07.2012 v 21:02JKLO

Co se bude nyni dit se Santanem??? Pokud to co si myslim, doufam, ze stavba bude trvat min. 20 let :(


Zveřejněno 12.07.2012 v 09:06 hodin