mapa
poende

Aktuální report KČT – srpen 2012

Novinky okolo výstavby Bezručovy chaty
Vážení přátelé,
úvodem dnešního krátkého reportu oznamuji, že jsme 16.7.2012 konečně zahájili stavební práce na Lysé hoře, na stavbě „Obnova Bezručovy chaty“.
Dříve to nešlo, nedovolily nám to přísně stanovená pravidla ochranářů. Kvůli hnízdění ptáků byla jakákoliv stavební činnost do půlky července na vrcholu Lysé hory zakázaná.
Už jsme si zvykli, že u nás nejde nic snadno překročit, pořád řešíme tisíce problémů, pořád nové překážky, přesto, nebo právě proto se nám daří postupnými krůčky jít dopředu. Říká se, že když jsou silné větry stromy zapouštějí kořeny hlouběji. Téměř dvacetileté martyrium s úřady a s ekologisty nás ještě více zocelilo.

V těchto dnech byla dokončena betonáž základů, provádí se montáž ležaté kanalizace, dále propojení hlubinných vrtů pro tepelné čerpadlo, drenáže atd.
Manipulační prostor okolo stavby je stísněný, stavba je náročná na organizaci, logistiku a přísun materiálu. Díky tomu, že nám Lesy ČR vyšly vstříc, tím že nám umožnili skladovat výkopový materiál v lokalitě Zimný, dýchá se nám na staveništi přece jen lépe.

V letošním roce bychom rádi postavili suterén, včetně želbet. stropní desky, a pokud nám bude přát počasí, tak i podzemní zásobník na požární a pitnou vodu. Vodní a odpadové hospodářství je nejsložitější stavební objekt, závislý na mnoha faktorech, které jsou často mimo náš vliv.
Vybraný zhotovitel, fy. Teplotechna má v plnění harmonogramu mírné zpoždění které bylo zapříčiněno těžkými podmínkami pro zakládání stavby. Překonávalo se skalnaté podloží, nyní se však už vytváří podmínky pro to, aby jsme se s dalšími stavebními objekty dostali co nejdřívé ze země nad terén.

Máme také radost, že se nabízejí brigádníci, kteří se hlásí do práce bez nároku na mzdu, prostě chtějí být přitom. Lidé pochopili, že chatu stavíme pro sebe, že nejsme business podnik, že Bezručova chata bude jednou sloužit jako servis a služba turistům a návštěvníkům hor.

V půli srpna přijelo 15 turistů z KČT Petřvald. Přijeli vlastním busem, vybavení pracovním oblečením, pracovními rukavicemi, odhodlání pomoci dobré věci. Odvedli kus poctivé práce, pod vedením svého předsedy Mudr.Ďuroviče ukázali pracovní morálku a kázeň. Je radost s takovými lidmi pracovat. Zaslouží za to uznání a poděkování.
Poděkování patří všem těm lidem, kteří v Šantánu přispěli na novou chatu.
Děkujeme také všem dárcům kteří poslali finanční příspěvek na náš transparentní účet v Raiffeisenbance, a taky všem lidem kteří posílají DMS-ky. Zjistili jsme, že někteří příznivci posílají příspěvek každý týden, to je přece skvělé.
Vloni vytvořená Hospodářská rada při KČT nepřetržitě pracuje na všech úkolech souvisejících s revitalizací a obnovou našich zchátralých turistických chat. Tyto objekty nám byly v restituci vráceny v zanedbaném stavu a bude trvat nějaký čas než to všechno dáme do pořádku. Teď se zaměřujeme na Lysou horu a na Prašivou.
Stále běží program s rozšiřováním interaktivních panelů v Beskydech, který má vést návštěvníky hor k pořádku a čistotě.
Naši „tomíci“ osadili v srpnu v Beskydech další 3 ks interaktivní, výchovné panely. Na Lysé hoře byly i v průběhu pracovních dnů stovky lidí. O sobotách a nedělích se dala počítat navštěvnost na tisíce, přesto můžeme s radostí konstatovat, že na značených stezkách odpadků nepřibylo.
Snad se blýská na lepší časy, snad si lidé konečně začínají uvědomovat, že životní prostředí, přírodu a krajinu je třeba chránit a držet v čistotě.
Letošní léto, zejména o prázdninách byly Beskydy plné turistů. Naše hory, jsou nejlepší lék na naše trable a neduhy, potvrzuje se mnohokrát opakovaná pravda, že Lysá hora je zdravotní kopec. Když zdoláte červeně značenou trasu z nádraží Ostravice na vrchol Lysé, v čase pod 1 hod.30min., jednou týdně, tak máte výbornou fyzičku.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem ukázněným návštěvníkům Lysé hory, za to, že respektují zákazy vstupu na Lysé hoře a používají ve vrcholové části značenou, náhradní turistickou cestu, že chrání přírodu také tím, že si svoje odpadky odnesou v batůžku domů.

Děkujeme a přejeme pěkný zbytek léta. A nezapomeňte, v horách se s úsměvem pozdravme, blbá nálada nic neřeší !

Za KČT Jiří Stejskalik ved. techn. sekce

Betonovani Bezručka
Betonování základů Bezručovy chaty

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 2 názory)

08.09.2012 v 12:04Netvor

Už to nehul ...


07.09.2012 v 19:19KU

Kdyby radsi zadny report, ani novinky nikdy nebyly :( Slezky dum budiz, ale tohle ? Tohle fakt ne !


Zveřejněno 05.09.2012 v 07:38 hodin