mapa
poende

Aktuální report KČT - říjen 2012

Novinky okolo výstavby Bezručovy chaty
Vážení přátelé,

s radostí oznamuji všem čtenářům, turistům, návštěvníkům Beskyd, a také všem, kteří situaci na Lysé hoře nemají možnost sledovat osobně, že jsme v letošním roce na stavbě Bezručovy chaty pokročili o kus dopředu.

Byl postaven suterén, včetně stropní desky, včetně ležaté kanalizace, část vodního hospodářství, propojily se přípojky od hlubinných vrtů k tepelnému čerpadlu, postavila se opěrná, záchytná zeď, a další drobné objekty.

S ohledem na to, jaké máme omezené finanční možnosti, se podařilo udělat poměrně hodně práce. Doufám, že stihneme ještě do konce roku vystavět přečerpávací stanici na splaškovou kanalizaci a také objekt dešťové kanalizace.

Práci stěžuje fakt, že nemáme prováděcí, realizační PD, takže se musí operativně doplňovat informace a upřesňovat detaily. V závěru roku nejsme spokojeni s dodavatelem, na stavbě nepracuje dostatečný počet dělníků, časový harmonogram vykazuje skluz.

Počasí je doposud milosrdné, kéž by nám vydrželo ještě do konce listopadu, chtěli bychom letos udělat co nejvíce práce.

V příštím roce máme v plánu postavit celou hrubou stavbu chaty, včetně zastřešení, včetně obkladu kamenem. Obvodové zdivo bude z porothermových tvárnic, stropy železobetonové, pultová střecha z mohutných smrkových a modřínových trámů.

Krytina bude položena na fošnový záklop, materiál kvalitní titan-zinkový plech od fy. Rheinzink se speciálními úponkami. Vichřice, o síle orkánu nejsou na Lysé vzácností, proto musí být střecha a krytina provedena ve špičkové kvalitě.

V roce 2013 chceme také dokončit objekty vodního hospodářství, včetně sanace podzemního vodojemu na Velkých Větrech. S pitnou vodou je na Lysé hoře stále trápení. Vydatnost pramene na Zimném je kolísavá, závislost na cizím zdroji vody musíme co nejdříve vyřešit. V příštím roce chceme dokončit rekonstrukci vodního zdroje na Velkých Větrech, čímž bychom se měli stát soběstační. Kromě toho chceme pořídit i nádrž na deštivou vodu, abychom neplýtvali pitnou vodou do WC.

Výše uvedené budovatelské plány jsou samozřejmě závislé na dostatečném množství peněz. Hospodářská krize ovlivňuje účet na Veřejné sbírce, lidé šetří, peníze přibývají, ale pomalu, máme na to ještě 3 roky, snad se ekonomická situace zlepší. Máme přísliby finančních dotací, v současné době rozjíždíme akci „Daruj paletu cihel“ (viz letáček), připravujeme v rámci KČT další akce za účelem získaní co nejvíce financí pro pokrytí nákladů v roce 2013 a 2014. Úplné dokončení stavby je naplánováno na rok 2015. Původní Bezručova chata byla dle záznamů ze Zemského archivu v Opavě slavnostně otevřena za účasti několika tisíc turistů 16.června 1935, to byla neděle.

.

Úryvek z archivu:

„Nebyla to však jen neděle, zasvěcená tomuto slavnostnímu aktu, četa činovníků a ochotných členů věnovala sobotu a pátek odpoledne potřebným přípravným prácím na Lysé.
Až do poslední minuty před zahájením slavnostní župní výborové schůze v chatě na Lysé v sobotu večer bylo zde jako v úle.
Krásné sobotní odpoledne se zatím venku změnilo v bouřlivý večer. Vlajky byly zmítány divokým vichrem a za tohoto počasí, jež nás naplňovalo obavami do příštího dne, stále přicházeli tmou noví hosté, kteří chtěli viděti všechno od začátku. Chata a triangulační bod se státní vlajkou byly ozářeny několika silnými reflektory, jejichž světlo se jevilo dole v širokém okolí jako jasná hvězda, označující vrchol Lysé, cíl turistů příštího dne.
Nedělní ráno příjemně překvapilo. Vítr ustal, mlhy se roztrhaly a z Lysé se naskytl úchvatný rozhled, možný jen z tohoto vrcholu. Od časných ranních hodin přicházely zástupy lidí na slavnost ….“


Naším cílem je obnovenou Bezručovou chatu k k 80-ti letému výročí dokončit.

Na závěr chci poděkovat za vytrvalou pomoc všem členům Hospodářské rady, všem brigádníkům a taky všem dárcům, kteří nám přispěli na obnovu Bezručovy chaty do veřejné sbírky na účet : 330010033/ 5500

a nebo poslali DMS-ku: DMS GIGULA na číslo 87777

Přeji pěkné podzimní dny.

Jiří Stejskalik ved. techn. sekce KČT

Betonovani Bezručka
Staveniště Bezručovy chaty říjen 2012

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 09.11.2012 v 21:13 hodin