mapa
poende

Aktuální report KČT

Co je nového ve výstavbě Bezručovy chaty?
Vážení přátelé,

konečně zmizel z kopců sníh, jaro vytlačilo dlouhou zimu. Opožděný příchod jara šel lidem na nervy. Je zajímavé, že čím dál hůře snášíme výkyvy a změny počasí. Ještě že byl pěkný podzim, stihli jsme stavbu Bezručovy chaty zazimovat, a těsně než přišel sníh přivézt na stavbu dva kamiony cihel pro letošní stavební práce, pro stavbu přízemí.
V posledním reportu jsem se zmínil o tom že letos musíme postavit hrubou stavbu, včetně krovu a krytiny. Finanční situace klubu se natolik zlepšila, že náš původní harmonogram prací si můžeme dovolit navýšit o další práce a dodávky.
Kromě již avizované hrubé chaty a zastřešení máme nasmlouváno s dodavatelem stavby i dodávku a montáž oken, podzemní zásobník na dešťovou vodu, a fasádní obklad modřínovými palubkami včetně tepelné izolace.
Veřejná sbírka je nad očekávání úspěšná, lidé, obce, města stále přispívají na obnovu Bch. Zejména akce „Daruj paletu cihel“ navýšila náš sbírkový účet o téměř půl milionu. Hospodářská situace ve státě je tíživá, přesto jsou lidé solidární a stále, dle svých možností posílají peníze na účet Veřejné sbírky.
Kromě Veřejné sbírky máme pro letošní rok k dispozici i 6 mil.Kč z ústředí Klubu českých turistů v Praze.

Další dobrá zpráva je, že máme na pile dřevní hmotu skoro na celou stavbu. Lesy Ostrava pro nás vytěžily a dodaly 130 m3 jedlové a smrkové kulatiny, která je neřezaná na pile v Raškovicích na krovy a fasádní obklad. Dříví nadlimitních rozměrů, v délkách až 12 m, o průměru 60 cm na čepu, bylo dovezeno až ze Vsetínska, kde tyto mohutné jehličnany rostou.

Letošní první brigádu na Lysé hoře máme za sebou, v neděli 19.5. jsme postavili oplocení stavby a provedli jsme zábrany na přístupové značené trase z Ostravice, a otevřeli náhradní trasu pro pěší.
Náhradní trasa bude sloužit turistům až do konce října, v zimním období bude původní páteřní chodník znovu obnoven. Nová trasa je vedena nad Malenovickým kotlem, po modré a červeně značené trase, je jen o pár desítek metrů delší.
Při té příležitosti žádáme návštěvníky Lysé hory, kteří budou náhradní trasu využívat, aby respektovali značení, neničili přírodu a dodržovali čistotu a pořádek.

Kromě výše uvedených stavebních prací na obnově Bezručovy chaty nás čeká spousty práce na objektech, které se stavbou a provozem budoucí chaty úzce souvisí. Budeme měnit elektro přípojku k vodojemu na Velkých Větrech, bude se pokládat ovládací signalizační linka taktéž na V. Větry a musí se začít intenzivně pracovat na obj. vodního hospodářství.
Čeká nás sanace vlastního podzemního vodojemu, zásobníku vody včetně montáže čerpadla apod. Musíme také začít pracovat na trvalém připojení splaškové kanalizace k ČOV a na zokruhování vodovodních řadů na vrcholu Lysé hory.
S ohledem na to, že naše finanční možnosti jsou omezené, musíme neustále počítat, hledat úspory a dělat kompromisy. Na druhou stranu současná krize ve stavebnictví nám umožňuje vytendrovat příznivější ceny.
Průběh prácí stěžuje to, že nemáme prováděcí, realizační PD, musíme operativně upřesňovat detaily a spolu s projektanty doplňovat statické výpočty stavebních konstrukcí. S pomocí mnoha kamarádů a příznivců se nám daří překážky překonávat.

Přípravné práce byly zahájeny, pokud nám bude přát počasí tak jako vloni, měli bychom plánovaný časový harmonogram splnit.
Na závěr chci jménem vedení KČT poděkovat za vytrvalou pomoc všem členům Hospodářské rady, všem brigádníkům a taky všem dárcům, kteří nám přispěli na obnovu Bezručovy chaty do Veřejné sbírky na účet :

330010033/ 5500

a nebo poslat DMS-ku: DMS GIGULA na číslo 87777
Přejeme Vám všem pěkné letní dny a prosím, podporujte dál dle svých možností naše společné dílo.
Za Hospodářskou radu KČT:

Jiří Stejskalik
ved. techn. sekce KČT
email.: plusline@seznam.cz
3.7.2013
3.7.2013
Betonáž stropu
Betonáž stropu
Červenec 2013
Červenec 2013

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 13.07.2013 v 18:32 hodin